Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om Det Centrale Virksomhedsregister

 

I medfør af § 24, stk. 1, i lov nr. 417 af 22. maj 1996 om Det Centrale Virksomhedsregister fastsættes, at loven træder i kraft den 18. oktober 1999.

Økonomiministeriet, den 7. oktober 1999

Marianne Jelved

/Hilmar Bojesen