Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om stormflod og stormfald

 

I medfør af § 32, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald fastsættes:

§ 1. Loven træder i kraft den 1. september 2000.

§ 2. Afgiften på 20 kr. pr. brandforsikringspolice, jf. § 24, stk. 3, opkræves første gang sammen med den første præmieopkrævning efter den 1. januar 2001.

Økonomiministeriet, den 28. august 2000

Marianne Jelved

/Torben Weiss Garne