Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelser om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

 

Bekendtgørelse nr. 19 af 15. januar 1990 og bekendtgørelse nr. 551 af 23. juni 1995 om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet ophæves den 1. september 2001.

Økonomiministeriet, den 23. august 2001

Marianne Jelved

/Torben Weiss Garne