Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dykkermateriel

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 823 af 5. november 1999 om dykkermateriel foretages følgende ændring:

1. I § 30, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:

»For typegodkendelser finder bestemmelsen i stk. 4 anvendelse.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2002.

Søfartsstyrelsen, den 8. februar 2002

Hans Christensen

/Palle Kristensen