Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om våbencirkulærets § 19, stk. 3
(halvautomatiske rifler)

 

Efter våbencirkulærets § 19, stk. 3, 1. pkt., kan der kun gives tilladelse til halvautomatiske rifler til jagt.

Efter § 19, stk. 3, 2. pkt., skal det fremgå af en tilladelse til halvautomatisk riffel, der er konstrueret til at indeholde mere end to patroner, at riflen kun må anvendes til jagt i Danmark, hvis den er forsynet med en permanent anordning, der sikrer, at den højst kan indeholde to patroner.

For at en anordning kan anses for permanent, skal magasinet blokeres til højst en patron, og magasinet skal – hvis det er aftageligt – fastsvejses eller nittes til våbenets låsestol eller magasinindgang. Fastboltning af magasinet er ikke tilstrækkeligt.

Reglerne indebærer, at en ansøger, der skal anvende den halvautomatiske riffel til jagt i Danmark, kun kan få tilladelse til riflen, hvis den er forsynet med en permanent anordning som beskrevet ovenfor.

Hvis ansøgeren udelukkende skal anvende riflen til jagt i udlandet, kan ansøgeren få tilladelse til riflen uden permanent anordning.

Der kan ikke gives tilladelse til halvautomatiske rifler til andet end jagt.

Justitsministeriet kan i øvrigt oplyse, at de fleste halvautomatiske rifler kan ændres til repetervåben. En ansøger, som ønsker tilladelse til en halvautomatisk riffel, der skal bruges til jagt i Danmark, og som ikke ønsker at forsyne våbenet med en permanent anordning, bør derfor gøres opmærksom på den alternative mulighed for at ændre våbenet til et repetervåben.

Med venlig hilsen

Justitsministeriet, den 12. juli 2004

Michael Høyer