Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om
mærkning og kontrol af motorbenzin med indhold af
erstatningsbrændstoffer (alkoholer og ætere)

 

Bekendtgørelse nr. 834 af 16. december 1987 om mærkning og kontrol af motorbenzin med indhold af erstatningsbrændstoffer (alkoholer og ætere) ophæves den 1. december 2002.

Forbrugerstyrelsen, den 20. november 2002

Victor Kjær

/Ulla Brøns Petersen