Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om ophævelse af forskrifter for konstruktion og afprøvning af magnetkompasser

 

Forskrifter af 6. juli 1979 for konstruktion og afprøvning af magnetkompasser og vejledning af 6. juli 1979 om magnetkompasser ophæves med virkning fra 1. januar 2003.

 

 

Bemærkninger til teknisk forskrift om ophævelse af forskrifter for konstruktion og afprøvning af magnetkompasser

Tiden er løbet fra forskrifter for konstruktion og afprøvning af magnetkompasser og vejledning vedrørende magnetkompasser, trykt i Skibstilsynets Meddelelser nr. 340, som derfor ophæves. Bestemmelser om konstruktion og afprøvning af magnetkompasser findes nu i teknisk forskrift om udstyr i skibe og regelsættene for de forskellige skibstyper, herunder følgende steder:

Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 1 af 8. januar 2002 om udstyr i skibe, bilag A1, punkt 4.1 (der gennemfører Rådets direktiv 96/98/EF om udstyr på skibe). Bestemmelsen omfatter magnetkompasser til skibe omfattet af SOLAS. Magnetkompasser, som er »rat-mærkede« i henhold til godkendelsesordningen i direktivet, kan endvidere umiddelbart anvendes i alle skibstyper.

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, regel V/18 (regel V/12(r) indtil 1. juli 2002) for skibe omfattet af regelværket.

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, regel X/4.16 for skibe omfattet af regelværket.

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, regel X/3.1 for skibe omfattet af regelværket.

 

 

Søfartsstyrelsen, den 28. november 2002

Christian Breinholt

/Peter Lauridsen