Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Klager klagede over tv-udsendelse bragt i TV 2.

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet.

Pressenævnet fandt, at det ikke umiddelbart ville være muligt at identificere [K] af andre end den kreds, der i forvejen kendte hende. Da hun således ikke havde den fornødne retlige interesse i, at klagen behandledes af Nævnet, afvistes den.

Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-459

 

Advokat Jacob Beiner Rue har på vegne af [K] klaget til Pressenævnet over en udsendelse i TV 2 den 7. november 2006, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

TV 2 bragte den 7. november 2006 udsendelsen ”Det er mig eller hunden”. Udsendelsen er en del af en programserie, der sætter fokus på, hvordan utilpassede hunde kan ændre adfærd med hjælp fra en hundeadfærdsbehandler. I denne udsendelse følger seeren familien Larsen, der har svært ved at styre den meget aggressive hund Buffas.

I begyndelsen af udsendelsen filmes hunden Buffas og ejeren, mens de går tur. I forbindelse med gåturen passerer de et hus, som [K] kommer ud fra i det øjeblik, Buffas og ejeren passerer. Klager træder ud fra huset, mens Buffas er få meter væk. Hun vender sig om og passerer hunden i snor. Hunden springer op og gør, men berører ikke klager. Klager tripper lidt og går derefter videre.

2. Parternes synspunkter

Advokat Jacob Berner Rue har indledningsvis anført, at klager kan identificeres, idet hun er filmet på 2- 3 meters afstand, og at klager efterfølgende har modtaget flere reaktioner på sin ufrivillige programdeltagelse.

Advokaten har anført, at klager intetanende kom ud fra huset, og at hun ikke efterfølgende blev gjort opmærksom på, at optagelsen skulle anvendes i et tv-program. TV 2 har ikke indhentet samtykke til offentliggørelse af optagelserne, hvori klager optræder. Det er krænkende for klager, at hun har medvirket i en farlig situation, hvor hun er angst.

Advokaten har herudover anført, at almindelig omtanke burde have medført, at man undlod spontane gåture med en hund, der af ejerne betegnes som farlig og aggressiv, og som TV 2 på deres hjemmeside beskriver som ”kæmpehunden Buffas, der med sine 55 kg og yderst tvivlsomme attitude spreder skræk og rædsel”. Alternativt kunne en stand-in, der kendte faren, have være anvendt.

TV 2 har indledningsvis anført, at det udsendte klip af klager er meget kortvarigt og filmet på forholdsvis lang afstand, hvorfor det må antages, at hun ikke kan identificeres af en videre kreds af personer.

TV 2 har oplyst, at da casteren og programmedarbejderen besøgte familien Larsen, gik ejeren og programmedarbejderen en tur med hunden. TV 2 har beklaget, at klager følte sig udsat for en skræmmende oplevelse. Det var ikke TV 2’s intention. Idéen med at gå en tur med hunden opstod helt spontant, og det var derfor helt tilfældigt, at klager mødte dem på vejen. Episoden var på ingen måde planlagt.

TV 2 har herudover anført, at klager befandt sig på en offentlig vej, hvor det ikke er ulovligt at filme. TV 2 har endelig anført, at optagelserne ikke er krænkende for klager.

3. Pressenævnets afgørelse og begrundelse :

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Finn Rowold, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet.

Pressenævnet finder, at det ikke umiddelbart vil være muligt at identificere [K] af andre end den kreds, der i forvejen kender hende. Da hun således ikke har den fornødne retlige interesse i, at klagen behandles af Nævnet, afvises den.

Afgjort den 26. marts 2007