Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Klager klagede over tv-udsendelse bragt i TV 2/Østjylland.

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificerbar i mediet.

Pressenævnet fandt, at det ikke ville være muligt at identificere [K] af andre end den kreds, der i forvejen kendte ham. Nævnet fandt på denne baggrund, at han ikke havde en sådan retlig interesse i, at klagen skulle behandles af Nævnet, hvorfor denne afvistes.

Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-481

 

Advokat Henrik Brandt-Madsen har på vegne af [K] klaget til Pressenævnet over en udsendelse i TV 2/Østjylland den 15. januar 2007, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

TV 2/Østjylland bragte den 15. januar 2007 indslaget ”Alarm 112 Grenaa”. I indslaget følger seeren politiets arbejde. I denne udsendelse er patruljen på udkig efter bl.a. spritbilister. Patruljen stopper to på én scooter ved at køre op bag dem. Genskæret fra politibilen gør det umuligt at læse scooterens nummerplade. Føreren bærer en jakke i marine- og mørkeblå. Førerens ansigt er sløret.

Det viser sig, at føreren er beruset. På første forespørgsel om, hvorvidt han har drukket, indrømmer han at have drukket to øl, men efter en alkoholmetertest, indrømmer han at have drukket ca. fem guldøl. Føreren sigtes for spirituskørsel og tages med på Ebeltoft Politistation for at få taget en blodprøve. Føreren får en bøde på ca. 9.000 kr.

2. Parternes synspunkter

Advokat Henrik Brandt-Madsen har anført, at sløringen af [K] ikke er tilstrækkelig. Klager kan identificeres, idet hans karakteristiske stemme ikke er sløret, ligesom man kan se klagers scooter, scooterens nummerplade samt blå jakke med bogstaverne RN, hvilket står for [A]. Advokaten har videre anført, at optagelserne er foretaget i Ebeltoft, som er en forholdsvis lille by, og klager er kendt i byen. Det har været tydeligt for alle, der kender ham, at det var [K], som fremgik af optagelserne.

Advokaten har herudover anført, at TV 2/Østjyllands handlemåde er en overtrædelse af reglerne for god presseskik og erstatningsansvarslovens § 26.

TV 2/Østjylland har anført, at klager, hans knallert og øvrige anførte kendetegn er anonymiseret i tilstrækkelig grad. På den baggrund mener TV 2/Østjylland ikke, at indslaget er krænkende for klager.

TV 2/Østjylland har herudover anført, at politiets arbejde er en væsentlig del af samfundet, som seerne har krav på at få indblik i.

3. Pressenævnets afgørelse og begrundelse :

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Finn Rowold, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificerbar i mediet.

Pressenævnet finder, at det ikke vil være muligt at identificere [K] af andre end den kreds, der i forvejen kender ham. Nævnet finder på denne baggrund, at han ikke har en sådan retlig interesse i, at klagen skal behandles af Nævnet, hvorfor denne afvises.

Afgjort den 26. marts 2007