Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til personer, der beskæftiger sig med forsøgsdyr

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1016 af 12. december 2001 om kvalifikationskrav til personer, der beskæftiger sig med forsøgsdyr, foretages følgende ændring:

1. I § 2 indsættes som stk. 3:

» Stk. 3. Stk. 1, nr. 1-3, finder ikke anvendelse på instruktører og andet assisterende personale ved uddannelseskurser i kirurgi, hvor der anvendes universelt bedøvede dyr, der aflives inden bedøvelsens ophør.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2007.

Justitsministeriet, den 8. juni 2007

Lene Espersen

/Torben Jensen