Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om statsautoriserede og
registrerede revisorer

 

I medfør af § 30, stk. 1, i lov nr. 302 af 30. april 2003 om statsautoriserede og registrerede revisorer bestemmes, at loven træder i kraft den 1. september 2003.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 21. august 2003

Bendt Bendtsen

/Charlotte Münter