Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af 4 måletekniske direktiver inden for metrologi udstedt i henhold til lov om erhvervsfremme 1)  

 

Bekendtgørelse nr. 9373 af 31. juli 2002 om måleteknisk direktiv (vejledning) index for love, bekendtgørelser, direktiver og standarder vedr. legal metrologi, udg. 63, (MDIR 00.00-02), bekendtgørelse nr. 10984 af 17. november 1999 om måleteknisk direktiv (vejledning) volumenvæskemåler/-anlæg, ansøgning om typegodkendelse, ansøgningsskema, (MDIR 02.46-02, udg. 2), bekendtgørelse nr. 60402 af 1. juli 1997 om måleteknisk direktiv (vejledning) ikke-automatiske vægte, ansøgning om typegodkendelse, (MDIR 04.31-02, udg. 4) og direktiv nr. 10027 af 30. maj 1990 om måleteknisk direktiv. Ikke-automatiske vægte. Bestemmelse af vægtens bevægelighed og følsomhed, ophæves med virkning fra den 1. oktober 2003.

Erhvervs- og Boligstyrelsen, den 15. september 2003

Henning Steensig

/Liselotte Toft

Officielle noter

1) Erhvervs- og Boligstyrelsen udsteder bekendtgørelser inden for området metrologi, imens Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond i medfør af samarbejdsaftale med Erhvervs- og Boligstyrelsen udsteder vejledninger inden for området metrologi. Den formelle ophævelse af nærværende bekendtgørelser er af ordensmæssig karakter, idet bekendtgørelserne er blevet omkonverteret til vejledninger med visse ændringer, se Den Danske Akkrediterings- og Metrologifonds vejledninger.