Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.

 

I medfør af § 10 i lov nr. 1563 af 20. december 2006 om Bruxelles I-forordningen m.v. bestemmes, at loven med undtagelse af lovens § 13, nr. 1 og 2, træder i kraft den 1. juli 2007.

Justitsministeriet, den 8. maj 2007

Lene Espersen

/Jens Røn