Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet

 

I medfør af §§ 16 og 17 i lov nr. 456 af 10. juni 2003 om forbrugerklager fastsættes:

Klagegebyr

§ 1. For behandling af en klage ved Forbrugerklagenævnet skal forbrugeren betale et gebyr på 150 kr.

Stk. 2. Regulering af det i stk. 1 nævnte gebyr sker på grundlag af udviklingen i nettoprisindekset fra Danmarks Statistik.

Omkostninger til sagers behandling

§ 2. En erhvervsdrivende skal betale et beløb til Forbrugerstyrelsen for styrelsens udgifter til en sags behandling ved Forbrugerklagenævnet, når

1)   forbrugeren får medhold i sin klage, eller

2)   sagen forliges.

Stk. 2. Sagerne inddeles i tre omkostningsgrupper. Beløb omfattet af stk. 1, nr. 1, udgør:

1)   maksimalt 2.500 kr., for sager i omkostningsgruppe 1,

2)   maksimalt 4.000 kr. for sager i omkostningsgruppe 2 og

3)   maksimalt 4.700 kr. for sager i omkostningsgruppe 3.

Stk. 3. Sagernes inddeling i omkostningsgrupper fremgår af bilaget. Sager på områder, der ikke fremgår af bilaget, indplaceres i omkostningsgruppe 2.

Stk. 4. Beløb omfattet af stk. 1, nr. 2, udgør maksimalt 2.000 kr.

Rykker- og inkassogebyr

§ 3. Forbrugerstyrelsen opkræver et beløb på 85 kr. for særlige ekspeditioner ved for sen betaling af de i § 2 nævnte beløb.

Stk. 2. For overgivelse af ubetalte sagsomkostninger til inkasso opkræves et beløb på 100 kr.

Ikrafttrædelse

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 12. december 2003

Bendt Bendtsen

/Louise Holck


Bilag 1

Omkostningsgrupper

De tre omkostningsgrupper efter § 2, stk. 2, inddeles således:

 

 

Omkostningsgruppe 1

Ernæringsområdet

Fast ejendom, dog undtaget energi- og vandforsyning

Finansielle ydelser

Forskellige serviceydelser

Kontorartikler, papir mm.

Papirmedier

Personlig pleje, dog undtaget optik og personlige hjælpemidler, fx høreapparater mm.

Rengørings- og vaskemidler

Tekstil, skind og sko.

 

Omkostningsgruppe 2

Accessoires (smykker og ure mv.)

Andre teletjenester og diverse på teleområdet

Boligtekstiler

Camping og sport

Cykler, barnevogne og diverse køretøjer

Farve/plejemidler, imprægnering af skind, tekstiler og fodtøj, emballage mm.

Foto, dog undtaget digitalt fotoudstyr

Fritid og hobby

Husdyr

Husholdningsapparater

Køkkenredskaber

Møbler

Rejser og transport

Sikkerhedsudstyr og -tjenester

Spil og legetøj

Teleudstyr

Underholdning.

 

 

Omkostningsgruppe 3

Audio/video

Digitalt fotoudstyr

Energi- og vandforsyning

Husholdningsmaskiner

Motorkøretøjer

Optik

Personlige hjælpemidler, fx høreapparater mm.

Opvaskemaskiner, støvsugere, mv.

Pc og kontormaskiner mv.

Teleabonnementer mm.

Vaskemaskiner mv.