Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om radioudstyr i pramme

 

§ 1. Vejledningen gælder for radioudstyr i lægtere, pramme og andet flydende materiel uden selvstændigt fremdrivningsmiddel, i det følgende benævnt pramme. Pramme er undtaget fra kravene i SOLAS.

§ 2. Bestemmelser for pramme er fastsat i Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 4 af 2. april 2003 om prammes bygning og udstyr m.v.

§ 3. Ifølge den tekniske forskrifts § 2 skal pramme konstrueres, bygges og udstyres m.v. i henhold til bestemmelserne for et last- eller passagerskib med tilsvarende størrelse og anvendelse, hvor det er relevant at anvende de pågældende bestemmelser. Disse bestemmelser er reglerne i

a)   Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, hvis længden (L) er 15 meter eller derover, eller dimensionstallet (længden L1 1)  multipliceret med bredden i meter) 100 eller derover, og

b)   Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, hvis længden er indtil 15 meter og dimensionstallet på 20 og derover, men under 100.

§ 4. Omfanget af krav om radioudstyr vil være afhængigt af om prammen   er bemandet, om prammen er fast tilknyttet en slæbebåd samt af GMDSS havområdet. Følgende retningslinier vil blive anvendt:

1)   Pramme, der aldrig er bemandet, er fritaget for krav om radioudstyr.

2)   Pramme, der er bemandet og fast tilknyttet en slæbebåd, skal mindst være udrustet med 1 VHF-radioanlæg,

3)   Pramme,   der er bemandet og som til søs ikke er fast tilknyttet en slæbebåd, skal

a)   være udstyret med radioudstyr til mindst havområde A1 i henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B eller F,

b)   ved anvendelse på positioner uden VHF-forbindelse med kysten (kystradio, havnekontor eller lignende) være udrustet med radioudstyr til havområde A2, A3 eller A4,

c)   holde vagt på DSC og holde lyttevagt på VHF kanal 16,

d)   være bemandet med en person med mindst ROC radiocertifikat, såfremt den er udrustet med radioudstyr til havområde A1, og

e)   være bemandet med en person med GOC radiocertifikat, såfremt den er udrustet med radioudstyr til havområde A2, A3 eller A4.

Søfartsstyrelsen, den 16. april 2004

Anne Skov Strüver

/Hans Aage Nielsen

Officielle noter

1) Længden L1 svarer til kendingslængden, der fremgår af målebrevet.