Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
BILAG 1 Aktive komponenter og bagatelgrænser for visse stoffer, der er klassificerede som farlige for færdselssikkerheden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om klassificering af færdselssikkerhedsfarlige stoffer

 

I medfør af § 54, stk. 1, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 8. november 2006, som ændret ved lov nr. 524 af 6. juni 2007, fastsættes:

§ 1. Euforiserende midler, der er anført på liste A, B, D og E i bilaget til bekendtgørelse om euforiserende stoffer, klassificeres som farlige for færdselssikkerheden.

Stk. 2. Hvis de anførte betegnelser på de lister, som er nævnt i stk. 1, kan omfatte flere stereoisomere former af det pågældende euforiserende middel, er hver enkelt af disse former at betragte som omfattet af stk. 1.

§ 2. Konstatering af, om en blodprøve indeholder et euforiserende middel, der er klassificeret som farligt for færdselssikkerheden, skal ske ved måling af, om blodprøven indeholder den aktive komponent, der i bilag 1 er angivet for det pågældende euforiserende middel. En blodprøve anses alene for at indeholde en aktiv komponent, hvis måleresultatet overstiger den bagatelgrænse, der i bilag 1 er angivet for det pågældende euforiserende middel.

§ 3. Hvis en blodprøve indeholder en ubetydelig restmængde af et euforiserende middel, som er klassificeret som farligt for færdselssikkerheden, men som ikke er anført i bilag 1, anses blodprøven ikke for at indeholde det pågældende euforiserende middel.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2007.

Justitsministeriet, den 19. juni 2007

Lene Espersen

/Jørgen Steen SørensenBILAG 1

Aktive komponenter og bagatelgrænser for visse stoffer, der er klassificerede som farlige for færdselssikkerheden

Euforiserende middel, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer

Aktiv komponent1)

Bagatelgrænse
(mg. pr. kg. blod)

Liste A

 

 

Cannabis

THC

0,001

Diacetylmorphin (heroin)

Morphin

0,010

Lysergid (LSD)

 

0,0005

Præpareret opium

Morphin

0,010

Planten Papaver somnifer L.

Morphin

0,010

 

 

 

Liste B

 

 

Amfetamin

 

0,020

Cocain

 

0,020

Dextromoramid

 

0,075

Dextropropoxyphen

 

0,050

Fentanyl

 

0,001

Hydrocodon

 

0,010

Hydromorphon

 

0,010

Ketobemidon

 

0,025

Kokablad

Cocain

0,020

MBDB

 

0,020

MDMA

 

0,020

Metamfetamin

 

0,020

Methadon

 

0,050

Methylphenidat

 

0,010

Morphin

 

0,010

Opium

Morphin

0,010

Oxycodon

 

0,010

Oxymorphon

 

0,010

Pethidin

 

0,10

PMA

 

0,020

PMMA

 

0,020

Tetrahydrocannabinol (THC)

 

0,001

 

 

 

Liste D

 

 

Buprenorphin

 

0,0005

Flunitrazepam

 

0,005

Pentazocin

 

0,010

Pentobarbital

 

1,0

 

 

 

Liste E

 

 

Alprazolam

 

0,005

Amfepramon

 

0,003

Barbital

 

5,0

Bromazepam

 

0,050

Brotizolam

 

0,002

Chlordiazepoxid

 

0,20

Clobazam

 

0,10

Clonazepam

 

0,005

Diazepam

 

0,100

Estazolam

 

0,050

Lorazepam

 

0,020

Lormetazepam

 

0,005

Meprobamat

 

5,0

Midazolam

 

0,050

Nitrazepam

 

0,020

Nordazepam

 

0,100

Oxazepam

 

0,100

Phenobarbital

 

10

Phentermin

 

0,030

Temazepam

 

0,020

Triazolam

 

0,002

Zolpidem

 

0,080

Zopiclon

 

0,010

 

1) For euforiserende midler, hvor der ikke er angivet noget nærmere i feltet aktiv komponent, er den aktive komponent det euforiserende middel.