Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om periodisk afprøvning af radioudstyr i skibe

 

1. Radioudstyrets primære funktion er at alarmere og kommunikere med redningsmyndigheder og andre skibe i en eventuel nødsituation udover øvrige krav om forskellige former for kommunikation. Ifølge Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter om vedligehold af radioudstyret, skal der tages alle rimelige forholdsregler for at holde udstyret i funktionsdygtig stand, således at funktionskravene er opfyldt. For at sikre dette til stadighed er afprøvning/kontrol/brug af udstyret nødvendigt med mellemrum.

2. Afprøvning bør ske i henhold til fabrikantens anvisninger og kan ske enten ved ordinær brug af radioudstyret eller ved en periodisk afprøvning, medens skibet er i søen, som nedenfor angivet.

3. Der skal tages forholdsregler mod udsendelse af utilsigtede alarmer. Således må afprøvning aldrig foretages med udstyret i såkaldt ”DISTRESS MODE”.

4. Afprøvninger må kun foretages af personale med fornødent radiocertifikat.

5. Kontrol dagligt

Følgende bør kontrolleres mindst en gang dagligt:

a. DSC (uden udstråling) – indbygget test facilitet

b. Inmarsat–udstyr, f.eks. log on, signalstyrke, ocean region m.m.

c. Kontrol af automatisk opdatering af positionen i DSC og Inmarsat–udstyr, f.eks. fra GPS.

d. Printere – kontrol af papir (Inmarsat – telex – NAVTEX)

6. Afprøvning ugentligt

Følgende bør afprøves (kontrolleres) mindst en gang ugentligt:

a. DSC – opkald til kystradiostation, evt. test–opkald (MF/HF)

b. Inmarsat–udstyr – opkald via jordstation, evt. test–opkald

c. Bærbare VHF radioanlæg. Kontrol af batterier.

d. EPIRB’er tilses. Det kontrolleres, at beholder og beslag er rene og intakte.

e. Radiobatterier – reserveenergiforsyning. Batteriernes tilstand kontrolleres.

7. Afprøvning månedligt

Følgende bør afprøves (kontrolleres) mindst en gang månedligt:

a. SART – indbygget test facilitet. Kontrol af batteriets udløbsdato.

b. Antenner. Holdes rene, saltaflejringer fjernes og kabler og isolatorer m.m. kontrolleres.

8. Afprøvning årligt

a. EPIRB’er (float–free og manuel) afprøves ved det årlige radiosyn. Se Søfartsstyrelsens vejledning nr. 1 af den 10. januar 2003 om årlig afprøvning af 406 MHz satellit nødradiopejlsendere (EPIRB’er).

b. Radiobatterier – reserveenergiforsyning. Batterikapaciteten kontrolleres mindst en gang årligt. Det kan gøres med en batteritester f.eks. i forbindelse med det årlige radiosyn.

9. Normal daglig brug af et radioudstyr kan erstatte en afprøvning, f.eks. erstatte et test–opkald til en kystradiostation.

10. Resultatet af afprøvningerne noteres i radiodagbogen, hvor en sådan føres – ellers i skibsdagbogen

Søfartsstyrelsen, den 5. juli 2004