Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om sejlads med skibe med 13 m dybgang eller derover til visse danske havne

 

I medfør af § 6 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelse nr. 254 af 8. april 1994 om sejlads med skibe med 13 m dybgang eller derover til visse danske havne ophæves hermed.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 14. januar 2005.

Søfartsstyrelsen, den 20. december 2004

Anne Skov Strüver

/Aron F. Sørensen