Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov nr. 1172 af 19. december 2003 om ændring af søloven

(Den Supplerende Fond for Olieskadeerstatning)

 

I medfør af § 2 i lov nr. 1172 af 19. december 2003 om ændring af søloven bestemmes, at loven træder i kraft den 3. marts 2005.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 11. januar 2005

Bendt Bendtsen

/Jørgen Hammer Hansen