Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Klager klagede over tre artikler i Nyhedsavisen.

Pressenævnet bemærkede indledningsvis, at der ikke forelå en fuldmagt, for så vidt angik [A], hvorfor klagerne ikke kunne indgive klage på hans vegne eller vedrørende hans mulige deltagelse i Østervraa-gruppen. Denne del af klagen blev derfor afvist.

Pressenævnet træffer afgørelse i sager om, hvorvidt god presseskik er tilsidesat i henhold til medieansvarsloven § 34. Spørgsmålet om, hvorvidt udsagnene var injurierende, henhørte under domstolene og lå uden for nævnets kompetence.

Pressenævnet fandt, at udsagnene ”fupforfattere”, ”svindlere” og ”historieforfalskere” var henholdsvis Nyhedsavisens og andre forfatteres vurderinger på baggrund af bl.a. oplysninger om, at [K1] og [K2] anvendte tvivlsomme kilder. Nævnet udtalte ikke kritik heraf.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkt A.1.

Pressenævnet lagde til grund, at foreningen bag Radio Frederiksberg-journalen havde fået bevilliget de anførte beløb, og at [K2] i radioudsendelsen bekræftede, at bogen ville falde til jorden, hvis Helle Scheel Jacobsen ikke eksisterede, samt at Peter Wendelboe havde sendt mails i navnet Helle Scheel Jacobsen. Pressenævnet fandt herefter, at de påklagede oplysninger var korrekte, og nævnet udtalte ikke sin kritik.

Pressenævnet fandt, at Nyhedsavisen heller ikke i øvrigt havde tilsidesat god presseskik.

Det fremgår af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet fandt, at de påklagede udsagn var vurderinger eller korrekte oplysninger. Pressenævnet fandt, at der derfor ikke var grundlag for at bringe et genmæle.

Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-486

 

 

[K1] og [K2] har klaget til Pressenævnet over tre artikler i Nyhedsavisen den 27. og 28. februar 2007, idet de mener, at god presseskik er tilsidesat. [K1] og [K2] har endvidere klaget over, at Nyhedsavisen har afvist at bringe et genmæle.

1. Sagsfremstilling

Nyhedsavisen bragte den 27. februar 2007 under overskriften ”Dobbeltmordet ”Der aldrig fandt sted”” og underoverskriften ”Bog. Forfatterparret [K2] og [K1] hævder i bogen ”Den sidste aktion”, at et berømt dobbeltmord på Peter Bangs Vej i 1948 aldrig fandt sted. Historiker og dokumentarforfattere ryster på hovedet og kalder dem fyldt med løgn” en artikel. Af denne fremgår bl.a. følgende:

”Forfatterne er både af historikere og flere dokumentarforfattere tidligere blevet betegnet som sludrehoveder, løgnagtige og direkte historieforfalskere. De seneste år har der dog været en tendens til, at den danske presse har forbigået parrets forfatterskab i tavshed.

[A] er ifølge [K2] og [K1] en af de danske modstandsmænd, der har oplevet mest under krigen og deltaget i flest aktiviteter. Han skulle blandt andet have sprængt et tysk skib ved navn M/S Pufedorf ved Nordjyllands kyst.

Denne historie har Nordjyske Stiftstidende dog afkræftet Avisen kan heller ikke finde frem til, at [A], som dog eksisterer, men nu under navnet [A], nogensinde skulle have været frihedskæmper.

”Men det er jo netop derfor det er en afsløring, vi taler om. Vi har billeder med [A], hvor han optræder som frihedskæmper med Østervraa-gruppen,” siger [K2].

Hemmelig kilde

En anden hovedkilde er ægteparret Jacobsens datter, Helle Scheel Jacobsen, som de dog aldrig har mødt. Hun er nu – ifølge forfatterparret – sikkerhedschef i Det Hvide Hus i Washington, men det er der ingen, der kender til, for en sådan stilling er jo i sin natur ret hemmelig, er forklaringen.

Andre historikere og forfattere har hidtil hævdet, at det dræbte ægtepar var barnløst, men den tror [K2] og [K1] altså ikke på.”

Til artiklen var bl.a. indsat og fremhævet følgende citater:

””Forfatterparret er efter min bedste vurdering utroværdigt. Og de teorier, de kommer med i deres nye bog er helt ude i hampen.” Erik Haaest, journalist og forfatter.

”Vilhelm og Inger Margrethe Jacobsen døde slet ikke. Det er en stor løgn, politiet og myndighederne har forsøgt at binde hele Danmarks befolkning på ærmet.” [K2], forfatter.

”[K2] og [K1] har en fuldstændig ukritisk tilgang til kilderne. Bare det, at de bruger clairvoyante kilder, viser jo noget om deres forhold til kildemateriale.” Rene Rasmussen, historiker.

”Generelt vil jeg sige, at jeg er træt af ondskabsfulde platugler og historieforfalskere. Men jeg vil ikke pege på nogen konkrete.” Dines Bogø, forfatter.”

Nyhedsavisen bragte den 28. februar 2007 under overskriften ”Fup-historikere får statsstøtte til radio” og underoverskriften ”Svindel. To forfattere manipulerer med historien i ny bog og på flere radiokanaler. Imens modtager de hundredetusindvis af kroner i driftstilskud fra staten” følgende artikel:

”Hundredtusindvis af skattekroner er siden 2001 gået til lokalradioerne Radio Frederiksberg Journalen, Frederiksberg Natradio og Radio Ellekær.

Bag kanalerne står forfatterparret [K2] og [K1], der i dagens Nyhedsavisen afsløres som historieforfalskere.

De to har netop udgivet bogen ”Den sidste aktion” om mordet på et ægtepar på Peter Bangs Vej i 1948. I bogen hævder de, at mordet aldrig fandt sted. Samme budskab – og flere andre konspirationsteorier – er i en årrække sendt ud i æteren fra deres radiostationer, der alene i år kan se frem til 160.832 kroner i driftsstøtte fra Kulturministeriet.

Men forfatternes bøger er fyldt med løgn. Amatørhistorikeren Peter Wendelboe har i flere år fodret forfatterparret med opdigtede kilder og billeder med beskeder på fremmedsprog, der på dansk betyder ”løgn og bedrag”. Hans motiv var at afsløre parrets manipulation og begynde en debat om historieforfalskning. Wendelboes opdigtede kilder har parret ukritisk brugt som dokumentation.

”Forfatterne er ukritiske og grænsende til det naive. Men en del af deres forfatterskab handler også om bevidst historieforfalskning” siger Wendelboe.

Bør ikke få tilskud

Forfatternes hovedkilde er en Helle Scheel Jacobsen, der skulle være datter af ægteparret fra Peter Bangs Vej, og som har kommunikeret med forfatterne via email.

Men i virkeligheden har forfatterne mailet med Wendelboe og ikke Helle Jacobsen, der sandsynligvis ikke findes.

Siden 2001 har forfatterne modtaget mellem 78.000 og 156.000 kroner årligt i driftstilskud til deres radiostationer – undtagen i 2006, hvor parret fik en næse af Pressenævnet.

I år er tilskuddet genindført.

”Deres forhold til historien er så manipulerende og naivt, at de ikke burde have tilskud”, mener Rene Rasmussen, der er historiker med speciale i besættelsen.

Forfatterne vil ikke udtale sig til Nyhedsavisen.”

Samme dag bragte Nyhedsavisen under overskriften ”Forfatterpar afsløret som svindlere” og underoverskriften ”Fusk. Multikunstneren Peter Wendelboe har brugt tre år på at plante skjulte budskaber og opdigtede kilder i ny bog om dobbeltmordet på Peter Bangs Vej. Nu river han tæppet væk under forfatterne og afslører historieforfalskning.” følgende artikel:

”Forfatterparret [K2] og [K1]s nye bog om dobbeltmordet på Peter Bangs Vej ”Den sidste aktion” er fyldt med løgn og bedrag.

Det afslører multikunstneren Peter Wendelboe nu. Han har de seneste tre år fodret forfatterparret med opdigtede kilder og billeder med indlagte besked på spansk, russisk, latin og ’bagvendtsk’. Og budskabet har hver gang været det samme ”løgn og bedrag”.

Eksempelvis hedder en fotograf til et af billederne, der indgår i bogen, Timo Y Mentiras, som betyder svindel og løgn på spansk.

Intet opdaget

Men [K2] og [K1] har intet opdaget, og derfor er budskaberne havnet i bogen, der udkom mandag på forfatterparrets eget forlag, Journalernes Forlag.

Peter Wendelboe er klar over, at han har været med til at begå historieforfalskning, men mener, at han har været nødt til at gøre det for at kunne afsløre forfatterne.

”Jeg kender forfatterparret fra deres tidligere bøger. Derfor ved jeg, at de er totalt ukritiske og grænsende til det naive. Men en del af deres forfatterskab handler også om bevidst historieforfalskning. Alt det kan jeg bevise i deres seneste bog”, siger Peter Wendelboe.

Peter Wendelboe har som et led i afsløringen af forfatterparrets dokumentarfusk lanceret hjemmesiden www.pufedorf.dk.

Her kan alle gå ind og læse, hvor mange fiktive personer Peter Wendelboe har udgivet sig for at være, hvordan han har indlagt beskeder i billederne, og hvorfor han ellers mener, at bogen er fyldt med løgn.

Fiktiv datter

En af bogens hovedpersoner, Helle Scheel Jacobsen, datter af ægteparret Jacobsen, som hele dobbeltmordet handler om, er en af mange flere fiktive personer, som Peter Wendelboe har udgivet sig for at være.

”Jeg har kun korresponderet via e-mail med [K2] og [K1], men alligevel tager de det som et bevis på, at hun lever og oven i købet skulle være sikkerhedschef i Det Hvide Hus, hvilket selvfølgelig er en løgn”, siger Peter Wendelboe.

Nyhedsavisen spurgte mandag [K2], om han kunne dokumentere, at Helle Scheel Jacobsen eksisterede og var ansat i Det Hvide Hus, men her var forklaringen, at det kunne han selvfølgelig ikke, da en stilling som sikkerhedschef i Det Hvide Hus jo er tophemmelig.

Kunstværk

Peter Wendelboe betragter ikke blot sagen som en afsløring af to fupforfattere, men kalder det ligefrem for et kunstværk.

”I virkeligheden er det, som jeg har lavet, et stykke situationisme fuldstændig i lighed med halshugningen af Den Lille Havfrue”, siger Peter Wendelboe.

Han forklarer begrebet situationisme med at gribe situationen og skabe en begivenhed ud af det. Det var således ikke Jørgen Nash, der halshuggede Den Lille Havfrue, men han greb situationen og skabte debat.

”Altså, det er heller ikke mig, som har skabt historieforfalskningen, men jeg skaber en begivenhed ud af det, fordi jeg ønsker at skabe en debat om den omsiggribende historieforfalskning, som jeg mener finder sted. Det sker især på Internettet, men også på biblioteker, hvor man kan finde eksempelvis [K2] og [K1]s bøger”, forklarer Peter Wendelboe.

Ingen beviser

Nyhedsavisen har forsøgt at få [K2] og [K1] til at kommentere Peter Wendelboes afsløringer, men parret vil ikke tale med Nyhedsavisen.

I forfatterparrets radiokanal, Radio Frederiksberg Journalen, fik en lytter dog i går lov at spørge, hvad der ville ske, hvis det blev bevist, at Helle Scheel Jacobsen ikke eksisterede.

”Ja, så ville bogen jo falde til jorden. Men det kan ikke bevises”, var [K2]s svar.

Til sagsfremstillingen skal nævnes, at lydfilen på http://www.dkdebat.dk/dobbeltmordet/oletagetmedbuksernenede.mp3 fra et radioprogram omhandler radioværterne [K2] og [K1] bog ”Den sidste aktion” vedrørende dobbeltmordet på Peter Bangs Vej 1948. Radioværterne modtager telefonopkald fra lyttere vedrørende deres bog. Af udsendelsen fremgår bl.a. følgende:

”[K2], radiovært: Der er jo en skriftlig erklæring. Det kan du jo også sige er løgn så. Der er en skriftlig erklæring fra Helle Scheel Jacobsen i bogen og tre andre vidner.

Lytter: Ja, men hvad nu hvis det viser sig, at den udsendelse, der kommer i aften [på tv]. Hvis det nu viser sig, at man beviser, at Helle Scheel Jacobsen ikke eksisterer. Så tabes jeres bog fuldstændig på gulvet.

[K2]: Det kan man ikke bevise, så det er vi da fuldstændig ligeglade med.

Lytter : Hvis man f.eks. kan bevise, at det billede, I har af Helle Scheel Jacobsen, ikke er Helle Scheel Jacobsen.

[K2]: Ja, men det er det.

[K1]: Så kom med beviset.

Lytter : Så falder jeres bog totalt på gulvet.

[K2]: Nej, for hvis der bliver sagt, at dét i udsendelsen i aften, så er det løgn.

Lytter : Hvis man f.eks. kunne bevise, at det var en anden dame.

[K2]: Man kan da ikke bevise det. Hvordan kan man bevise det.

Lytter : Hvis man f.eks. kunne bevise, hvem hun var, hende, der var på billedet.

[K2]: Ja.

Lytter : Hvis man kunne bevise, at det ikke var Helle Scheel Jacobsen.

[K2]: Det kan man ikke.

Lytter : Så falder hele jeres bog på gulvet.

[K2]: Ja, det er da rigtigt nok, men det kan man ikke bevise.”

2. Parternes synspunkter

[K1] og [K2] har anført, at de bragte skriverier om deres personer og forhold er useriøse og injurierende og ikke kan bevises. Bøgerne er dokumenterbare afsløringer og ikke misvisende. Ingen fagfolk har kunnet dokumentere, at afsløringerne er forkerte. Peter Wendelboe afslører ikke noget ved at stave ”Frede Fup” bagfra. Klagerne har videre anført, at de ringeagtende udtalelser om frihedskæmperen [A] er usande.

Klagerne har anført, at avisen burde have kontrolleret Peter Wendelboes udokumenterede påstande. Det er en alvorlig anklage, at beskylde klagerne for bevidst at lave historieforfalskning. Det må kræves, at Nyhedsavisen fremlægger dokumentation herfor.

Klagerne har herudover anført, at Helle Scheel Jacobsen lever, at driftstilskuddet ikke har været ulovligt udbetalt fra Kulturministeriet, at Radio Ellekær er en selvstændig lokalradio, der endnu ikke er gået i luften, og at udtalelsen på lydfilen kom fra lytteren, der ringede ind til radioprogrammet.

[K2] og [K1] har endelig anført, at de ikke var blevet bedt om at kommentere artiklen, men at de ikke ønskede at udtale sig til avisen, idet journalisten allerede havde skrevet en udokumenteret artikel. Et eksemplar af bogen blev fremsendt til Nyhedsavisen.

Nyhedsavisen har anført, at artiklens påstande om, at klagerne har begået historieforfalskning er veldokumenterede, og avisen har henvist til klagernes bog ”Den sidste aktion” og hjemmesiden pufedorf.dk, der er ”Frede Fup” stavet bagfra. Der er endvidere ikke dokumentation for, at [A], har været modstandsmand og medlem af Østervraa-gruppen, eller at den nævnte gruppe har eksisteret.

Nyhedsavisen har videre anført, at udsagnene ”fup-historikere”, ”svindlere” og ”historieforfalskere” dækker over, at klagernes historieteorier har meget spinkel og ofte misvisende dokumentation. De afgørende beviser for tesen i bogen er mails fra kvinden Helle Scheel Jacobsen. Disse mails er imidlertid afsendt fra Peter Wendelboe, der har opdigtet kilder for at afsløre klagerne. Endvidere kan flere af landets historikere bekræfte og dokumentere, at klagernes teorier er utroværdige og udokumenterede. Peter Wendelboe står ved sit citat om klagernes historieforfalskning.

Nyhedsavisen har herudover anført, at Mediesekretariatet under Kulturministeriet har bekræftet, at kanalen, som benyttes af klagerne, er blevet indstillet til 160.832 kroner i driftsstøtte i 2007. Driftsstøtten er betinget af, at foreningen bag radiokanalens regnskab godkendes, derfor står der ”indstillet til”.

Nyhedsavisen har anført, at lydklippet http://www.dkdebat.dk/dobbeltmordet/oletagetmedbuksernenede.mp3 beviser, at [K2] i en radioudsendelse udtaler, at bogens sandhedsværdi stod og faldt med Helle Scheel Jacobsen.

Nyhedsavisen har endelig anført, at klagerne to gange har haft mulighed for at svare på Peter Wendelboes kritik og kommentere artiklerne, hvilket klagerne afviste, og avisen har forelagt mailkorrespondance fra Peter Wendelboe, der i korrespondancen udgiver sig for at være Helle Scheel Jacobsen. [K2] gav en times interview til avisen den 26. februar 2007 med henblik på omtale af bogen.

3. Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Finn Rowold, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at der ikke foreligger en fuldmagt, for så vidt angår [A], hvorfor klagerne ikke kan indgive klage på hans vegne eller vedrørende hans mulige deltagelse i Østervraa-gruppen. Denne del af klagen afvises derfor.

Pressenævnet træffer afgørelse i sager om, hvorvidt god presseskik er tilsidesat i henhold til medieansvarsloven § 34. Spørgsmålet om, hvorvidt udsagnene er injurierende, henhører under domstolene og ligger uden for nævnets kompetence.

Pressenævnet finder, at udsagnene ”fupforfattere”, ”svindlere” og ”historieforfalskere” er henholdsvis Nyhedsavisens og andre forfatteres vurderinger på baggrund af bl.a. oplysninger om, at [K2] og [K1] anvender tvivlsomme kilder. Nævnet udtaler ikke kritik heraf.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkt A.1.

Pressenævnet lægger til grund, at foreningen bag Radio Frederiksberg-journalen har fået bevilliget de anførte beløb, og at [K2] i radioudsendelsen bekræftede, at bogen ville falde til jorden, hvis Helle Scheel Jacobsen ikke eksisterede, samt at Peter Wendelboe har sendt mails i navnet Helle Scheel Jacobsen. Pressenævnet finder herefter, at de påklagede oplysninger er korrekte, og nævnet udtaler ikke sin kritik.

Pressenævnet finder, at Nyhedsavisen heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

Det fremgår af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at de påklagede udsagn er vurderinger eller korrekte oplysninger. Pressenævnet finder, at der derfor ikke er grundlag for at bringe et genmæle.

Afgjort den 23. maj 2007.