Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om midlertidig, kontraktbetinget driftsstøtte til bygning af visse skibstyper

(Forlængelse af loven)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 305 af 30. april 2003 om midlertidig, kontraktbetinget driftsstøtte til bygning af visse skibstyper foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 1, ændres »31. marts 2004« til: »31. marts 2005«.

§ 2

Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. marts 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bendt Bendtsen