Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse
om kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler

(Ændring af etårig kontrolperiode til toårig kontrolperiode)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1054 af 8. december 2003 om kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, ændres »hver 12. måned« til »hver 24. måned«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2005.

§ 3

Attester udstedt før 1. oktober 2005 bevarer deres gyldighed og skal fornyes i overensstemmelse med udløbsdatoen for attesten.

Sikkerhedsstyrelsen, den 22. september 2005

Søren Krøigaard

/Camilla Andersen