Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om radiostationer og radiotjeneste i skibe og bekendtgørelse om radioanlæg i skibe i indenrigs fart, der befordrer passagerer

 

Følgende bekendtgørelser ophæves med virkning fra den 14. januar 2006:

1) Handelsministeriets bekendtgørelse nr. 174 af 21. maj 1965 om radiostationer og radiotjeneste i skibe.

2) Industriministeriets bekendtgørelse nr. 530 af 28. oktober 1981 om radioanlæg og radiotjeneste i skibe i indenrigs fart, der befordrer passagerer.

Søfartsstyrelsen, den 5. januar 2006

Anne Skov Strüver

/Hans Aage Nielsen