Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anvendelse af lods i danske farvande

 

I medfør af § 1, stk. 3 og § 6 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002 fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelserne nr. 621 af 23. juli 2002 om anvendelse af lods i danske farvande, som ændret ved bekendtgørelse nr. 83 af 5. februar 2003, ophæves hermed.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 15. marts 2006.

Søfartsstyrelsen, den 6. marts 2006

Christian Breinholt

/Aron F. Sørensen

Redaktionel note
  • Den indlagte tekst er i overensstemmelse med omtryk af Lovtidende A 2006, hæfte 39. Omtrykket er udsendt samtidig med hæftet.