Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri m.v. i visse områder i danske farvande.

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri m.v. i visse områder i danske farvande foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 4 , ændres position 4) »54º35,71’N – 11º30,23’Ø« til: »54º36,05’N – 11º28,84’Ø«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. juni 2006.

Søfartsstyrelsen, den 1. juni 2006

Hemming Hindborg

/Carsten Glenn Jensen