Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., bilag 2, skilte og opslag, 1. oktober 2006

 

Bilag 2

S kilte og opslag

Typegodkendelsesskilt jf kapitel I, regel 6.7.4

 

Skiltet skal udføres i metal med indgraveret eller indhugget tekst med en størrelse på ca. 7 x 11 cm, og skal være permanent fastgjort på et synligt sted om bord.

 

Dette fartøj tilhører en type som er godkendt af Søfartsstyrelsen

Fabrikat:

Typebetegnelse:

Byggenummer og år:

Dimensioner: (Angivet i meter med to decimaler)

 

Længde1) : B: D:

Total lastkapacitet:

Max. motoreffekt kW:

 

1) Længde som defineret i kapitel F I, regel 2.16.

 

Godkendelsesskilt for skrog jf. kapitel II (2), regel 22.5

 

Skiltet skal udføres i metal med indgraveret eller indhugget tekst med en størrelse på ca. 5 x 11 cm, og skal være permanent fastgjort på et synligt sted om bord.

 

Dette skrog er godkendt af Søfartsstyrelsen

Fabrikat:

Skrogtypebetegnelse:

Byggenummer og år:

Dimensioner: (Angivet i meter med to decimaler)

 

Længde1) : B: D:

 

1) Længde som defineret i kapitel F I, regel 2.16.

 

Opslag om behandling af affald om bord jf. kapitel XXV, regel 4

 

Affald

Bortskaffelse i havet

Plastik, herunder syntetisk reb og fiskenet samt skraldeposer

Forbudt

Dunnage, forings- og indpakningsmateriale som kan flyde

Forbudt

Papir, klude, glas metal, flasker lervarer og tilsvarende materialer

Forbudt

Levnedsmiddelaffald

12 sømil fra nærmeste kyst

 

Søfartsstyrelsen, den 1. oktober 2006

Steen Nielsen

/Søren Enemark Jensen

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser f".