Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af beløbet i henhold til
udlændingelovens § 9, stk. 4, 1. pkt., og af beløbet i henhold
til udlændingelovens § 11, stk. 5, nr. 3, jf. lovbekendtgørelse
nr. 711 af 1. august 2001

 

I medfør af § 9, stk. 4, 3. pkt., i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 685 af 24. juli 2003, og i medfør af § 11, stk. 7, 2. pkt., i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001, jf. § 8, stk. 3, 2. pkt., i lov nr. 365 af 6. juni 2002, fastsættes:

§ 1. Efter udlændingelovens § 9, stk. 4, 3. pkt., reguleres det i udlændingelovens § 9, stk. 4, 1. pkt., angivne beløb fra og med 2003 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 2. Efter udlændingelovens § 11, stk. 7, 2. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001, reguleres det i lovens § 11, stk. 5, nr. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001, angivne beløb fra og med 1999 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§ 2. Satsreguleringsprocenten for 2004 udgør 2,9, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 748 af 22. august 2003 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2004.

§ 3. Med virkning for perioden 1. januar 2004 – 31. december 2004 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 4, 1. pkt., jf. 3. pkt., nævnte beløb (økonomisk sikkerhed) 53.096,00 kr.

Stk. 2. Med virkning for perioden 1. januar 2004 – 31. december 2004 udgør det i udlændingelovens § 11, stk. 5, nr. 3, jf. stk. 7, 2. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001, nævnte beløb (forfalden gæld) 59.586,00 kr.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 12. december 2003

Bertel Haarder

/Susanne S. Clausen