Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om meddelelse af dansk indfødsret til
Mary Elizabeth Donaldson

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Der meddeles dansk indfødsret til:
Mary Elizabeth Donaldson, født i Australien.

§ 2. Loven har virkning fra den 14. maj 2004.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. marts 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bertel Haarder