Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2005 af beløb, der udbetales i medfør af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., bekendtgørelse om særlig støtte efter § 28 a i integrationsloven og bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for udlændinge, der er omfattet af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

 

I medfør af § 48 i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. november 2003 med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 1165 af 19. december 2003, lov nr. 1206 af 27. december 2003, § 3 i lov nr. 423 af 9. juni 2004 og § 2 i lov nr. 427 af 9. juni 2004, § 48 i lovbekendtgørelse nr. 643 af 28. juni 2001, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 361 af 6. juni 2002, § 15, stk. 2, i lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., § 3, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 59 af 25. januar 2000 om særlig støtte efter § 28 a i integrationsloven, jf. § 28 a i lovbekendtgørelse nr. 643 af 28. juni 2001, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 361 af 6. juni 2002, og § 2, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 86 af 4. februar 2000 om indbetaling af ATP-bidrag for udlændinge, der modtager hjælp efter lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. § 39 b i lovbekendtgørelse nr. 643 af 28. juni 2001, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 361 af 6. juni 2002, fastsættes:

§ 1. For udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for, jf. integrationslovens § 4, før den 1. juli 2002, og med virkning for beløb, der udbetales i perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2005 i medfør af integrationsloven, gælder følgende 1) :

1) Det i § 27, stk. 1, 1. led, nævnte beløb udgør 8.577 kr.

2) Det i § 27, stk. 1, 2. led, nævnte beløb udgør 11.397 kr.

3) Det i § 27, stk. 3, nævnte beløb udgør 2.668 kr.

4) Det i § 27 a, stk. 2, nævnte beløb udgør 2.305 kr.

5) De i § 28, stk. 3 og stk. 5, nævnte beløb udgør 12,45 kr.

6) De i § 39 a, stk. 3, nævnte beløb udgør henholdsvis 11.397 kr. og 8.577 kr.

§ 2. Med virkning for beløb, der udbetales i perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2005 i medfør af integrationsloven, gælder følgende 2) :

1) Det i § 45, stk. 4, 2. pkt., nævnte beløb udgør 4.420 kr.

2) Det i § 45, stk. 4, 3. pkt., nævnte beløb udgør 3.322 kr.

3) Det i § 45, stk. 5, 1. pkt., nævnte beløb udgør 6.823 kr.

4) Det i § 45, stk. 5, nr. 1, nævnte beløb udgør 6.823 kr.

5) Det i § 45, stk. 5, nr. 2, nævnte beløb udgør 5.773 kr.

6) Det i § 45, stk. 8, nævnte beløb udgør 6.823 kr.

7) Det i § 45, stk. 10, nævnte beløb udgør 6.823 kr.

8) Det i § 45, stk. 11, nævnte beløb udgør 10.234 kr.

9) Det i § 45, stk. 14, nævnte beløb udgør 4.693 kr.

10) Det i § 45, stk. 15, nævnte beløb udgør 1.350 kr.

11) Det i § 45, stk. 16, 1. pkt., nævnte beløb udgør 2.145 kr.

12) Det i § 45, stk. 16, 2. pkt., nævnte beløb udgør 2.145 kr.

13) Det i § 45, stk. 17, nr. 1., nævnte beløb udgør 20.992 kr.

14) Det i § 45, stk. 17, nr. 2., nævnte beløb udgør 31.487 kr.

§ 3. Fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2005 udgør beløbet i § 15, stk. 2, i lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. 35 kr.

§ 4. For udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for, jf. integrationslovens § 4, før den 1. juli 2002, og med virkning for beløb, der udbetales i perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2005 i medfør af bekendtgørelse om særlig støtte efter § 28 a i integrationsloven, gælder følgende:

1) Det i § 3, stk. 1, nr. 1, nævnte beløb udgør 2.250 kr.

2) Det i § 3, stk. 1, nr. 2, nævnte beløb udgør 3.250 kr.

3) Det i § 3, stk. 1, nr. 3, nævnte beløb udgør 3.350 kr.

4) De i § 3, stk. 2, nævnte beløb udgør henholdsvis 600 kr. og 500 kr.

§ 5. For udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for, jf. integrationslovens § 4, før den 1. juli 2002, og med virkning for beløb, der udbetales i perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2005 i medfør af bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for udlændinge, der er omfattet af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), gælder følgende:

1) Det i § 2, stk. 3, 1. pkt., nævnte beløb udgør 11.397 kr.

2) Det i § 2, stk. 3, 2. pkt., nævnte beløb udgør 8.577 kr.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 8. december 2004

Bertel Haarder

/Susanne S. Clausen

Officielle noter

1) Lovhenvisningerne gælder bestemmelserne i den form, de havde indtil den 1. juli 2002, jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 28. juni 2001.

2) Lovhenvisningerne gælder bestemmelserne i den form, som er gældende fra den 1. januar 2005, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. november 2003 med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 1165 af 19. december 2003 , lov nr . 1206 af 27. december 2003 og § 3 i lov nr. 423 af 9. juni 2004 .