Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af beløbene i henhold til
udlændingelovens § 4, stk. 2, § 9, stk. 4, 1. pkt., § 42 b, stk. 2,
4-6, 10 og 12, og § 43 a, stk. 5, nr. 3 og stk. 6, jf.
lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. juli 2004, som ændret ved lov
nr. 429 af 9. juni 2004, og beløbet i henhold til
udlændingelovens § 11, stk. 5, nr. 3, jf. lovbekendtgørelse
nr. 711 af 1. august 2001

 

I medfør af § 4, stk. 6, § 9, stk. 4, 3. pkt., § 42 b, stk. 13, og § 43 a, stk. 8, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. juli 2004, som ændret ved lov nr. 429 af 9. juni 2004, og i medfør af § 11, stk. 7, 2. pkt., i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001, jf. § 8, stk. 3, 2. pkt., i lov nr. 365 af 6. juni 2002, fastsættes:

§ 1. Efter udlændingelovens § 4, stk. 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. juli 2004, som ændret ved lov nr. 429 af 9. juni 2004, reguleres det i lovens § 4, stk. 2, angivne beløb fra og med 2005 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsregulering.

Stk. 2. Efter udlændingelovens § 9, stk. 4, 3. pkt., reguleres det i lovens § 9, stk. 4, 1. pkt., angivne beløb fra og med 2003 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsregulering.

Stk. 3. Efter udlændingelovens § 11, stk. 7, 2. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001, reguleres det i lovens § 11, stk. 5, nr. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001, angivne beløb fra og med 1999 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 4. Efter udlændingelovens § 42 b, stk. 13, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. juli 2004, som ændret ved lov nr. 429 af 9. juni 2004, reguleres de i lovens § 42 b, stk. 2, 4-6, 10 og 12, angivne beløb fra og med 2004 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsregulering.

Stk. 5. Efter udlændingelovens § 43 a, stk. 8, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. juli 2004, som ændret ved lov nr. 429 af 9. juni 2004, reguleres det i lovens § 43 a, stk. 5, nr. 3, angivne beløb fra og med 1996 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsregulering.

Stk. 6. Efter udlændingelovens § 43 a, stk. 8, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. juli 2004, som ændret ved lov nr. 429 af 9. juni 2004, reguleres det i lovens § 43 a, stk. 6, angivne beløb fra og med 2004 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsregulering.

§ 2. Satsreguleringsprocenten for 2005 udgør 2,0, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 877 af 23. august 2004 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2005.

§ 3. Med virkning for perioden 1. januar 2005 – 31. december 2005 udgør det i udlændingelovens § 4, stk. 2, jf. stk. 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. juli 2004, som ændret ved lov nr. 429 af 9. juni 2004, nævnte beløb (økonomisk sikkerhedsstillelse) 51.000,00 kr.

Stk. 2. Med virkning for perioden 1. januar 2005 – 31. december 2005 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 4, 1. pkt., jf. 3. pkt., nævnte beløb (økonomisk sikkerhedsstillelse) 54.158,00 kr.

Stk. 3. Med virkning for perioden 1. januar 2005 – 31. december 2005 udgør det i udlændingelovens § 11, stk. 5, nr. 3, jf. stk. 7, 2. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001, nævnte beløb (forfalden gæld) 60.778,00 kr.

Stk. 4. Med virkning for perioden 1. januar 2005 – 31. december 2005 udgør det i udlændingelovens § 42 b, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 13, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. juli 2004, som ændret ved lov nr. 429 af 9. juni 2004, nævnte beløb (grundydelse for gifte og samlevende) 33,83 kr.

Stk. 5. Med virkning for perioden 1. januar 2005 – 31. december 2005 udgør de i udlændingelovens § 42 b, stk. 2, nr. 2-4, jf. stk. 13, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. juli 2004, som ændret ved lov nr. 429 af 9. juni 2004, nævnte beløb (grundydelse for enlige) 42,73 kr.

Stk. 6. Med virkning for perioden 1. januar 2005 – 31. december 2005 udgør de i udlændingelovens § 42 b, stk. 4, jf. stk. 13, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. juli 2004, som ændret ved lov nr. 429 af 9. juni 2004, nævnte beløb (forsørgertillæg) henholdsvis 67,66 kr. og 24,93 kr.

Stk. 7. Med virkning for perioden 1. januar 2005 – 31. december 2005 udgør de i udlændingelovens § 42 b, stk. 5, jf. stk. 13, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. juli 2004, som ændret ved lov nr. 429 af 9. juni 2004, nævnte beløb (forsørgertillæg) henholdsvis 49,86 kr. og 7,13 kr.

Stk. 8. Med virkning for perioden 1. januar 2005 – 31. december 2005 udgør det i udlændingelovens § 42 b, stk. 6, jf. stk. 13, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. juli 2004, som ændret ved lov nr. 429 af 9. juni 2004, nævnte beløb (nedsat forsørgertillæg) 35,61 kr.

Stk. 9. Med virkning for perioden 1. januar 2005 – 31. december 2005 udgør de i udlændingelovens § 42 b, stk. 10, jf. stk. 13, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. juli 2004, som ændret ved lov nr. 429 af 9. juni 2004, nævnte beløb (tillægsydelse) henholdsvis 24,93 kr. og 7,13 kr.

Stk. 10. Med virkning for perioden 1. januar 2005 – 31. december 2005 udgør det i udlændingelovens § 42 b, stk. 12, jf. stk. 13, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. juli 2004, som ændret ved lov nr. 429 af 9. juni 2004, nævnte beløb (forsørgertillæg) 42,73 kr.

Stk. 11. Med virkning for perioden 1. januar 2005 – 31. december 2005 udgør det i udlændingelovens § 43 a, stk. 5, nr. 3, jf. stk. 8, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. juli 2004, som ændret ved lov nr. 429 af 9. juni 2004, nævnte beløb (hjælp til rejse til tredjeland) 6.392 kr.

Stk. 12. Med virkning for perioden 1. januar 2005 – 31. december 2005 udgør de i udlændingelovens § 43 a, stk. 6, jf. stk. 8, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. juli 2004, som ændret ved lov nr. 429 af 9. juni 2004, nævnte beløb (hjælp til tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland) henholdsvis 3.149 kr. og 1.575 kr.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 10. december 2004

Bertel Haarder

/Oluf Engberg