Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til
repatrieringsloven og Kosovonødloven

 

I medfør af § 14 i repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004 som ændret ved § 3 i lov nr. 324 af 18. maj 2005 og § 4, stk. 1, i lov nr. 427 af 31. maj 2000 om ophævelse af lov om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven) og lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af Kosovonødloven), jf. § 15, stk. 5, og § 17, stk. 4, i lov nr. 251 af 28. april 1999 om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven), fastsættes:

§ 1. For udlændinge, som modtager støtte efter repatrieringsloven, gælder følgende med virkning for beløb, der udbetales i perioden fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2006:

1) Det i § 7, stk. 2, nr. 3, nævnte beløb udgør 12.084 kr.

2) De i § 7, stk. 2, nr. 4, nævnte beløb udgør henholdsvis 26.010 kr. og 8.323 kr.

3) De i § 7, stk. 2, nr. 5, nævnte beløb udgør henholdsvis 12.084 kr. og 15.606 kr.

4) Det i § 7, stk. 2, nr. 8, nævnte beløb udgør 5.100 kr.

5) De i § 7, stk. 3, nævnte beløb udgør henholdsvis 15.606 kr. og 5.202 kr.

6) Det i § 7, stk. 4, nævnte beløb udgør 5.202 kr.

§ 2. For udlændinge, som modtager støtte efter Kosovonødloven, gælder følgende med virkning for beløb, der udbetales i perioden fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2006:

1) Det i § 15, stk. 2, nr. 3, nævnte beløb udgør 12.084 kr.

2) De i § 15, stk. 2, nr. 4, nævnte beløb udgør henholdsvis 21.752 kr. og 7.250 kr.

3) Det i § 15, stk. 2, nr. 5, nævnte beløb udgør 12.084 kr.

4) Det i § 17, stk. 2, nr. 3, nævnte beløb udgør 6.042 kr.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 1. december 2005

Rikke Hvilshøj

/Susanne S. Clausen

Redaktionel note
  • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A 2005, hæfte 179, den 30. december 2005.