Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2006 af beløb, der
udbetales i medfør af lov om integration af udlændinge i
Danmark (integrationsloven), lov om danskuddannelse til
voksne udlændinge m.fl., bekendtgørelse om prøver inden for
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., bekendtgørelse
om særlig støtte efter § 28 a i integrationsloven og
bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for udlændinge,
der er omfattet af lov om integration af udlændinge i Danmark
(integrationsloven)

 

I medfør af § 48 i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 839 af 5. september 2005, § 48 i lovbekendtgørelse nr. 643 af 28. juni 2001, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 361 af 6. juni 2002, § 15, stk. 2, i lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., § 2, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 912 af 28. september 2005 om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., § 3, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 59 af 25. januar 2000 om særlig støtte efter § 28 a i integrationsloven, jf. § 28 a i lovbekendtgørelse nr. 643 af 28. juni 2001, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 361 af 6. juni 2002, og § 2, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 86 af 4. februar 2000 om indbetaling af ATP-bidrag for udlændinge, der modtager hjælp efter lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. § 39 b i lovbekendtgørelse nr. 643 af 28. juni 2001, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 361 af 6. juni 2002, fastsættes:

§ 1. For udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for, jf. integrationslovens § 4, før den 1. juli 2002, og med virkning for beløb, der udbetales i perioden fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2006 i medfør af integrationsloven, gælder følgende 1) :

1) Det i § 27, stk. 1, 1. led, nævnte beløb udgør 8.749 kr.

2) Det i § 27, stk. 1, 2. led, nævnte beløb udgør 11.625 kr.

3) Det i § 27, stk. 3, nævnte beløb udgør 2.721 kr.

4) Det i § 27 a, stk. 2, nævnte beløb udgør 2.351 kr.

5) De i § 28, stk. 3, og stk. 5, nævnte beløb udgør 12,70 kr.

6) De i § 39 a, stk. 3, nævnte beløb udgør henholdsvis 11.625 kr. og 8.749 kr.

§ 2. Med virkning for beløb, der udbetales i perioden fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2006 i medfør af integrationsloven, gælder følgende 2) :

1) Det i § 45, stk. 4, 2. pkt., nævnte beløb udgør 4.508 kr.

2) Det i § 45, stk. 4, 3. pkt., nævnte beløb udgør 3.388 kr.

3) Det i § 45, stk. 5, 1. pkt., nævnte beløb udgør 6.959 kr.

4) Det i § 45, stk. 5, nr. 1, nævnte beløb udgør 6.959 kr.

5) Det i § 45, stk. 5, nr. 2, nævnte beløb udgør 5.888 kr.

6) Det i § 45, stk. 8, nævnte beløb udgør 6.959 kr.

7) Det i § 45, stk. 10, nævnte beløb udgør 6.959 kr.

8) Det i § 45, stk. 11, nævnte beløb udgør 10.439 kr.

9) Det i § 45, stk. 14, nævnte beløb udgør 4.787 kr.

10) De i § 45, stk. 15, nævnte beløb udgør 1.377 kr.

11) De i § 45, stk. 16, 1. pkt., nævnte beløb udgør 2.188 kr.

12) De i § 45, stk. 16, 2. pkt., nævnte beløb udgør 2.188 kr.

13) De i § 45, stk. 17, nr. 1, nævnte beløb udgør 21.412 kr.

14) De i § 45, stk. 17, nr. 2, nævnte beløb udgør 32.117 kr.

§ 3. Fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2006 udgør beløbet i § 15, stk. 2, i lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. 36 kr.

§ 4. Fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2006 udgør beløbene i § 2, stk. 2, 1. pkt., og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 912 af 28. september 2005 om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 1020 kr. og 612 kr.

§ 5. For udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for, jf. integrationslovens § 4, før den 1. juli 2002, og med virkning for beløb, der udbetales i perioden fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2006 i medfør af bekendtgørelse om særlig støtte efter § 28 a i integrationsloven, gælder følgende:

1) Det i § 3, stk. 1, nr. 1, nævnte beløb udgør 2.300 kr.

2) Det i § 3, stk. 1, nr. 2, nævnte beløb udgør 3.300 kr.

3) Det i § 3, stk. 1, nr. 3, nævnte beløb udgør 3.400 kr.

4) De i § 3, stk. 2, nævnte beløb udgør henholdsvis 600 kr. og 500 kr.

§ 6. For udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for, jf. integrationslovens § 4, før den 1. juli 2002, og med virkning for beløb, der udbetales i perioden fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2006 i medfør af bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for udlændinge, der er omfattet af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), gælder følgende:

1) Det i § 2, stk. 3, 1. pkt., nævnte beløb udgør 11.625 kr.

2) Det i § 2, stk. 3, 2. pkt., nævnte beløb udgør 8.749 kr.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.

Lovhenvisningerne gælder bestemmelserne i den form, de havde indtil den 1. juli 2002, jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 28. juni 2001.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 1. december 2005

Rikke Hvilshøj

/Susanne S. Clausen

Officielle noter

1) Lovhenvisningerne gælder bestemmelserne i den form, de havde indtil den 1. juli 2002, jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 28. juni 2001.

2) Lovhenvisningerne gælder bestemmelserne i den form, som er gældende fra den 1. januar 2005, jf. lovbekendtgørelse nr. 839 af 5. september 2005.

Redaktionel note
  • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A 2005, hæfte 179, den 23. december 2005.