Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af udlændingeloven

(Tilknytning til Eurodac-forordningen og Dublinforordningen på mellemstatsligt grundlag m.v.)

 

I medfør af § 2, stk. 1, i lov nr. 323 af 18. maj 2005 om ændring af udlændingeloven (Tilknytning til Eurodac-forordningen og Dublinforordningen på mellemstatsligt grundlag m.v.) fastsættes, at loven træder i kraft den 1. april 2006.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 17. marts 2006

Rikke Hvilshøj

/Oluf Engberg