Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

 

I medfør af § 3, stk. 8, i lov nr. 301 af 19. april 2006 om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning bestemmes, at lovens § 1, nr. 2, 3, 18, 26-28, 30 og 49, træder i kraft den 13. oktober 2006.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 26. september 2006

Rikke Hvilshøj

/Oluf Engberg