Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af beløbene i henhold til
udlændingeloven

 

I medfør af § 4, stk. 6, § 9, stk. 4, 4. pkt., § 42 a, stk. 12, § 42 b, stk. 14, og § 43 a, stk. 8, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 1. september 2006, og i medfør af § 11, stk. 7, 2. pkt., i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001, jf. § 8, stk. 3, 2. pkt., i lov nr. 365 af 6. juni 2002, fastsættes:

§ 1. Efter udlændingelovens § 4, stk. 6, reguleres det i lovens § 4, stk. 2, angivne beløb fra og med 2005 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsregulering.

Stk. 2. Efter udlændingelovens § 9, stk. 4, 4. pkt., reguleres det i lovens § 9, stk. 4, 1. pkt., angivne beløb fra og med 2003 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsregulering.

Stk. 3. Efter udlændingelovens § 11, stk. 7, 2. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001, reguleres det i lovens § 11, stk. 5, nr. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001, angivne beløb fra og med 1999 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 4. Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 12, 2. pkt., reguleres det i lovens § 42 a, stk. 12, 1. pkt., angivne beløb fra og med 2006 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsregulering.

Stk. 5. Efter udlændingelovens § 42 b, stk. 14, reguleres de i lovens § 42 b, stk. 2, 4-6, 10 og 12, angivne beløb fra og med 2004 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsregulering.

Stk. 6. Efter udlændingelovens § 43 a, stk. 8, reguleres det i § 43 a, stk. 5, nr. 3, angivne beløb fra og med 1996 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsregulering.

Stk. 7. Efter udlændingelovens § 43 a, stk. 8, reguleres det i § 43 a, stk. 6, angivne beløb fra og med 2004 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsregulering.

§ 2. Satsreguleringsprocenten for 2007 udgør 2,4, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 874 af 16. august 2006 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2007.

§ 3. Med virkning for perioden 1. januar 2007 – 31. december 2007 udgør det i udlændingelovens § 4, stk. 2, jf. stk. 6, nævnte beløb (økonomisk sikkerhedsstillelse) 53.268,00 kr.

Stk. 2. Med virkning for perioden 1. januar 2007 – 31. december 2007 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 4, 1. pkt., jf. 4. pkt., nævnte beløb (økonomisk sikkerhedsstillelse) 56.567,00 kr.

Stk. 3. Med virkning for perioden 1. januar 2007 – 31. december 2007 udgør det i udlændingelovens § 11, stk. 5, nr. 3, jf. stk. 7, 2. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001, nævnte beløb (forfalden gæld) 63.482,00 kr.

Stk. 4. Med virkning for perioden 1. januar 2007 – 31. december 2007 udgør det i udlændingelovens § 42 a, stk. 12, 1. pkt., jf. 2. pkt., nævnte beløb (forsørgertillæg) 44,63 kr.

Stk. 5. Med virkning for perioden 1. januar 2007 – 31. december 2007 udgør det i udlændingelovens § 42 b, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 14, nævnte beløb (grundydelse for gifte og samlevende) 35,33 kr.

Stk. 6. Med virkning for perioden 1. januar 2007 – 31. december 2007 udgør de i udlændingelovens § 42 b, stk. 2, nr. 2-4, jf. stk. 14, nævnte beløb (grundydelse for enlige) 44,63 kr.

Stk. 7. Med virkning for perioden 1. januar 2007 – 31. december 2007 udgør de i udlændingelovens § 42 b, stk. 4, jf. stk. 14, nævnte beløb (forsørgertillæg) henholdsvis 70,67 kr. og 26,04 kr.

Stk. 8. Med virkning for perioden 1. januar 2007 – 31. december 2007 udgør de i udlændingelovens § 42 b, stk. 5, jf. stk. 14, nævnte beløb (forsørgertillæg) henholdsvis 52,08 kr. og 7,45 kr.

Stk. 9. Med virkning for perioden 1. januar 2007 – 31. december 2007 udgør det i udlændingelovens § 42 b, stk. 6, jf. stk. 14, nævnte beløb (nedsat forsørgertillæg) 37,19 kr.

Stk. 10. Med virkning for perioden 1. januar 2007 – 31. december 2007 udgør de i udlændingelovens § 42 b, stk. 10, jf. stk. 14, nævnte beløb (tillægsydelse) henholdsvis 26,04 kr. og 7,45 kr.

Stk. 11. Med virkning for perioden 1. januar 2007 – 31. december 2007 udgør det i udlændingelovens § 42 b, stk. 12, jf. stk. 14, nævnte beløb (forsørgertillæg) 44,63 kr.

Stk. 12. Med virkning for perioden 1. januar 2007 – 31. december 2007 udgør det i udlændingelovens § 43 a, stk. 5, nr. 3, jf. stk. 8, nævnte beløb (hjælp til rejse til tredjeland) 6.676,00 kr.

Stk. 13. Med virkning for perioden 1. januar 2007 – 31. december 2007 udgør de i udlændingelovens § 43 a, stk. 6, jf. stk. 8, nævnte beløb (hjælp til tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland) henholdsvis 3.289,00 kr. og 1.646,00 kr.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 8. november 2006

Rikke Hvilshøj

/Oluf Engberg