Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2007 af beløb, der
udbetales i medfør af lov om integration af udlændinge i
Danmark (integrationsloven), lov om danskuddannelse til
voksne udlændinge m.fl. og bekendtgørelse om prøver inden
for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

 

I medfør af § 48 i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 902 af 31. juli 2006, § 15, stk. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. marts 2006, og § 2, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 736 af 28. juni 2006 om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., fastsættes:

§ 1. Med virkning for beløb, der udbetales i perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2007 i medfør af integrationsloven, gælder følgende:

1) Det i § 45, stk. 4, 3. pkt., nævnte beløb udgør 3.469 kr.

2) Det i § 45, stk. 5, 1. pkt., nævnte beløb udgør 7.126 kr.

3) Det i § 45, stk. 5, nr. 1, nævnte beløb udgør 7.126 kr.

4) Det i § 45, stk. 5, nr. 2, nævnte beløb udgør 6.029 kr.

5) Det i § 45, stk. 8, nævnte beløb udgør 7.126 kr.

6) Det i § 45, stk. 10, nævnte beløb udgør 7.126 kr.

7) Det i § 45, stk. 11, nævnte beløb udgør 10.690 kr.

8) Det i § 45, stk. 14, nævnte beløb udgør 4.902 kr.

9) De i § 45, stk. 15, nævnte beløb udgør 1.410 kr.

10) De i § 45, stk. 16, 1. pkt., nævnte beløb udgør 2.241 kr.

11) De i § 45, stk. 16, 2. pkt., nævnte beløb udgør 2.241 kr.

12) De i § 45, stk. 17, nr. 1., nævnte beløb udgør 21.926 kr.

13) De i § 45, stk. 17, nr. 2., nævnte beløb udgør 32.888 kr.

§ 2. Fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2007 udgør beløbet i § 15, stk. 2, i lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. 37 kr.

§ 3. Fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2007 udgør beløbene i § 2, stk. 2, 1. pkt., og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 736 af 28. juni 2006 om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 1044 kr. og 627 kr.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 7. december 2006

Rikke Hvilshøj

/Frederik Gammeltoft