Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bestemmelse i lov om
Danmarks Pædagogiske Universitet

 

I medfør af § 39, stk. 2, i lov nr. 403 af 28. maj 2003, om universiteter (universitetsloven) fastsættes:

§ 1. I lov om Danmarks Pædagogiske Universitet, jf. lov nr. 483 af 31. maj 2000 som ændret ved lov nr. 246 af 6. april 2001 og lov nr. 286 af 25. april 2001, ophæves følgende bestemmelse: § 24, stk. 2.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. oktober 2003.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 14. oktober 2003

P.M.V.
René Bugge Bertramsen
Vicedirektør

/Torben Rytter Kristensen