Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om Det Administrative Bibliotek og om ophævelse af visse cirkulærer om Det Administrative Bibliotek og Statens Informationstjeneste

(Til alle ministerier)

 

§ 1. Det Administrative Bibliotek er et statsligt bibliotek, jf. § 13 i lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed. Biblioteket er en institution under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, og det er centraladministrationens forvaltnings- og samfundsfaglige bibliotek.

§ 2. Det Administrative Bibliotek har til formål at fungere som den samlede centraladministrations bibliotek og dokumentationstjeneste. Biblioteket kan desuden benyttes af offentligheden på særlige vilkår, og det deltager i det danske og internationale bibliotekslånesamarbejde.

§ 3. Det Administrative Bibliotek skal sikre indsamling, registrering, opbevaring og tilgængelighed af publikationer fra visse statslige myndigheder. Disse myndigheder omfatter ministerier og styrelser samt råd og nævn. Undtaget er publikationer fra forsknings- og undervisningsinstitutioner. Det Administrative Bibliotek træffer nærmere aftale med de statslige myndigheder om tilsendelse.

§ 4. Aflevering af publikationer i henhold til punkt 3 er obligatorisk uanset udgivelsesmedium.

§ 5. Finansministeriets cirkulære af 25. marts 1983 om aflevering af cirkulærer, vejledninger og publikationer samt oplysninger om statslige myndigheders kommissioner og udvalg m.v. og Finansministeriets cirkulære af 31. januar 1979 om oprettelse af en centraladministrativ biblioteks- og dokumentationstjeneste under finansministeriet, administrationsdepartementet ophæves samtidigt.

§ 6. Cirkulæret træder i kraft den 1. marts 2004.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 16. februar 2004

P.M.V.
E.B.
Thorkild Meedom

/Werner Sonne