Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bestemmelser i lov om
Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje

 

I medfør af § 39, stk. 2, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven) fastsættes:

§ 1. I lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje, jf. lov nr. 1265 af 20. december 2000, ophæves følgende bestemmelser: § 1, stk. 2 - 4, § 2, stk. 2 - 4, § 3, stk. 2-5, § 4, stk. 1, 2, 4 og 5, §§ 5-6, § 7, stk. 2, § 8, stk. 1-3, § 9, stk. 2 og 3, § 10, § 12, stk. 1, 3 og 4 og §§ 13-15.

Stk. 2. De i stk. 1 ophævede bestemmelser erstattes af bestemmelser i universitetsloven. Regler, der er fastsat med hjemmel i de stk. 1 ophævede bestemmelser, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller erstattes af regler fastsat i medfør af universitetsloven.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. Ophævelse af § 2, stk. 2-4, i lov om Danmarks tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje har virkning fra den 23. december 2004.

Stk. 3. Samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 727 af 1. november 1990 om Center for Mikroelektronik ved Danmarks Tekniske Højskole.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 14. december 2004

P.M.V.
René Bugge Bertramsen
Vicedirektør

/Torben Rytter Kristensen