Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 126 af 26. februar 2004 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne foretages følgende ændringer:

1. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. marts 2005.

 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 3. marts 2005

P.M.V.
René Bugge Bertramsen
Vicedirektør

/Susann StarzetBilag 1

»Bilag 1

Bacheloruddannelser, der forudsætter specifikke adgangskrav til og med 2007:

Universiteter

Specifikke adgangskrav

Københavns Universitet

 

Lægevidenskab, Odontologi, Folkesundhedsvidenskab

Matematik B, fysik B og kemi C

Fysiske fag (Astronomi, Biofysik, Fysik, Geofysik, Meteorologi)

Matematik A, fysik A og kemi C eller
Matematik A, fysik B og kemi A

Kemiske fag (Biokemi, Kemi, Miljøkemi) og Nanoteknologi

Matematik A, fysik B og kemi B

Matematiske fag (Matematik, Matematik-økonomi, Statistik) og Forsikringsvidenskab

Matematik A

Biologi, Geologi-geoscience, Geografi og geoinformatik, Molekylær biomedicin

Matematik B, fysik B og kemi B

Datalogi

Matematik A

Idræt

Matematik C og naturfag C/fysik-kemi

Engelsk, Tysk

Det valgte sprog B

Fransk, Spansk

Det valgte sprog C

Indiansk sprog og kultur

Spansk C

Italiensk

Italiensk B eller ½ års propædeutik

Musikvidenskab

Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet

Psykologi, Sociologi, Statskundskab/Samfundsfag

Matematik C (Fra 2007 ændres matematik C til matematik B til Sociologi)

Økonomi

Matematik B

Aarhus Universitet

 

Lægevidenskab, Odontologi

Matematik B, fysik B og kemi C

Fysik, Matematik med fysik

Matematik A, fysik A og kemi C

Biologi, Geologi, Kemi, Teknisk videnskab (civilingeniør) i Kemi og teknologi, Molekylærbiologi, Medicinalkemi, Nanoteknologi

Matematik A, fysik B og kemi B

Datalogi, Matematik, Matematik-økonomi

Matematik A

Idræt

Matematik C og naturfag C/fysik-kemi og bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet

Engelsk, Tysk

Det valgte sprog B

Fransk, Spansk

Det valgte sprog C

Italiensk

Italiensk B eller ½ års propædeutik

Musikvidenskab

Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet

Psykologi, Statskundskab/Samfundsfag

Matematik C

Økonomi

Matematik B

Syddansk Universitet

 

Lægevidenskab, Folkesundhedsvidenskab, Klinisk biomekanik

Matematik B, fysik B og kemi C

Naturvidenskab

Matematik A, fysik B og kemi B

Biologi på tværs

Matematik B, fysik B og kemi B

Datalogi, Matematik-økonomi

Matematik A

Teknisk videnskab (civilingeniør)

Matematik A, fysik B og kemi C

Teknisk videnskab (civilingeniør) i Datateknologi

Matematik A og fysik B

Teknisk videnskab (civilingeniør) i Innovation & Business

Matematik A, fysik B og engelsk C

Teknisk videnskab (civilingeniør) i Miljøteknologi, Kemi

Matematik A, fysik B og kemi B

Miljøplanlægning

Matematik C

Teknisk audiologi

Matematik B og fysik B

Engelsk, Tysk

Det valgte sprog B

Fransk, Spansk

Det valgte sprog C

Journalistik

Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet

Erhvervssprog engelsk

Engelsk A

Erhvervssprog tysk, fransk

Det valgte sprog B

Erhvervssprog spansk

Spansk C

Erhvervsøkonomi (HA), Erhvervsøkonomi-datalogi HA (dat.), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.) i skat

Matematik B

HA-engelsk

Matematik B og engelsk C

Den økonomisk-sproglige uddannelse (negot)

Matematik C og engelsk B og, afhængig af de valgte sprog: tysk B/fransk C/spansk C

Den økonomisk-sproglige uddannelse (negot) i Turisme og fritidsmanagement

Matematik C, engelsk B og tysk B

Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (SPRØK)

Matematik C og engelsk B og, afhængig af det valgte 2. sprog: tysk B/fransk C/ spansk C

Statskundskab/Samfundsfag

Matematik C

Økonomi

Matematik B

Roskilde Universitetscenter

 

Naturvidenskabelige uddannelser

Matematik A, fysik B og kemi B eller,
Matematik B, fysik B og kemi C samt det af universitetet fastsatte karakterkrav.

Samfundsvidenskabelige uddannelser

Matematik C

Aalborg Universitet

 

Naturvidenskab

Matematik A og fysik B

Geografi

Matematik B, fysik B og kemi C

Informatik

Matematik B

Kemi

Matematik A, fysik B og kemi B

Medialogi

Matematik B og engelsk B

Teknisk videnskab (civilingeniør)

Matematik A, fysik B og kemi C

Teknisk videnskab (civilingeniør) i Eksport og international teknologiledelse

Matematik B og engelsk B

Teknisk videnskab (civilingeniør) i Kemi og bioteknologi

Matematik A, fysik B og kemi B

Landinspektørvidenskab

Matematik A

Engelsk, Tysk

Det valgte sprog B

Spansk

Spansk C

Musik, Musikterapi

Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet

Erhvervssprog engelsk

Engelsk A

Erhvervssprog tysk, fransk

Det valgte sprog B

Erhvervssprog spansk

Spansk C

Erhvervsøkonomi (HA), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.)

Matematik B

Administration/Samfundsfag, Psykologi, Sociologi

Matematik C

Økonomi

Matematik B

Danmarks Tekniske Universitet

 

Teknisk videnskab (civilingeniør)

Matematik A, fysik B og kemi C

Teknisk videnskab (civilingeniør) i Bioteknologi, Kemi og teknologi, Sundhed og produktion

Matematik A, fysik B og kemi B

Teknisk videnskab (civilingeniør) i Fysik og nanoteknologi

Matematik A, fysik A og kemi C

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

 

Biologi-bioteknologi,
Horticulture,
Naturressourcer

Matematik A, fysik B og kemi B

Jordbrugsøkonomi

Matematik A

Landskabsarkitektur,
Veterinærmedicin

Matematik B, fysik B og kemi C
(Fra 2006 ændres kemi C til kemi B til Veterinærmedicin)

Levnedsmiddelvidenskab

Matematik A, fysik B og kemi B

Danmarks Farmaceutiske Universitet

 

Farmaceut

Matematik A, fysik B og kemi B

Handelshøjskolen i København

 

Erhvervsøkonomi-matematik HA (mat.)

Matematik A

Erhvervsøkonomi (HA), Erhvervsøkonomi-datalogi HA (dat.), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.)

Matematik B

Erhvervsøkonomi-filosofi HA (fil.), Erhvervsøkonomi-psykologi HA (psyk.)

Matematik B og engelsk B

Erhvervsøkonomi – virksomhedskommunikation HA (kom.)

Matematik C og engelsk B

Business Administration and Service Management

Matematik B og engelsk A

International Business

Matematik B og engelsk A

International Business and Politics

Matematik B. Engelsk A, eller engelsk B samt det af universitetet fastsatte karakterkrav

Business Language and Culture (SPRØK)

Engelsk B og matematik C/erhvervsøkonomi C/naturfag C/ samfundsfag C/samfundsøkonomi C og, afhængig af det valgte 2. sprog: tysk B/ fransk C/spansk C

Asian Studies Programme (ASP)

Engelsk A, matematik C og japansk B/kinesisk B afhængig af det valgte sprog (eller 1 års propædeutik)

Erhvervssprog engelsk

Engelsk A

Erhvervssprog tysk, fransk

Det valgte sprog B

Erhvervssprog russisk

Russisk B eller ½ års propædeutik

Erhvervssprog spansk, italiensk

Det valgte sprog C

Handelshøjskolen i Århus

 

Erhvervsøkonomi (HA), Erhvervsøkonomi-datalogi HA (dat.), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.) i skat

Matematik B

International erhvervsøkonomi HA(int.)

Matematik B og afhængig af det valgte sprog: engelsk B/tysk B/fransk C/spansk C

Business Administration

Matematik B og engelsk B

Marketing and Management Communication

Engelsk A

Erhvervssprog engelsk

Engelsk A

Erhvervssprog tysk, fransk

Det valgte sprog B

Erhvervssprog spansk

Spansk C

«