Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af lov om
Danmarks Pædagogiske Universitet

 

I medfør af § 39, stk. 2, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven), bestemmes, at lov nr. 483 af 31. maj 2000 om Danmarks Pædagogiske Universitet ophæves med virkning fra den 9. april 2005.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 31. marts 2005

Helge Sander

/Torben Rytter Kristensen