Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
deltidsuddannelse

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 560 af 19. juni 2003 om deltidsuddannelse foretages følgende ændring:

1. § 15, nr. 3, affattes således:

»Deltagerbetalingen er den samme for alle deltagere i samme uddannelsesaktivitet, medmindre andet følger af andre regler, bortset fra tilfælde hvor der gives rabat til deltagere, der tilmelder sig flere enkeltfag.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. august 2006.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 16. august 2006

P.M.V.
Jens Peter Jacobsen
Direktør

/Helle Rosenvold Anderson