Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om servicejob

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Lov om servicejob, jf. lovbekendtgørelse nr. 36 af 22. januar 2001, ophæves.

§ 2

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2002.

    Stk. 2. Ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet tilsagn om tilskud, eller som er påbegyndt inden lovens ikrafttræden, kan opretholdes og fortsætte efter de hidtil gældende regler.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. marts 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Claus Hjort Frederiksen