Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Vejledning om satser m.v. pr. 1. januar 2003 på
Beskæftigelsesministeriets område: Syge-og barselsdagpenge,
delpension, fleksydelse, arbejdsskade, besættelsestidens ofre
og forsikringsrente til enker efter visse fiskere, aktiv
socialpolitik – kontanthjælp, aktivering, revalidering,
ledighedsydelse m.m.

 

Indhold

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 761 af 11. september 2002.

Tabel 1: Dagpenge ved sygdom eller fødsel

Lov om delpension

Lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 443 af 10. juni 1999, som ændret ved § 3 i lov nr. 277 af 25. april 2001.

Tabel 2: Delpension

Lov om fleksydelse

Lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 758 af 26. august 2002.

Tabel 3: Fleksydelse

Lov om sikring mod følger af arbejdsskade

Lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, som senest ændret ved § 14 i lov nr. 428 af 6. juni 2002.

Tabel 4: Arbejdsskadesikring – ydelser, beregningsgrundlag

Tabel 5: Arbejdsskadesikring – sagspriser

Lov om erstatning til besættelsestidens ofre

Lov om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 23. februar 1995, som ændret ved lov nr. 1018 af 4. december 1996.

Tabel 6: Erstatning til besættelsestidens ofre

Lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

Lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 12. december 1986, som ændret ved § 6 i lov nr. 196 af 29. marts 1989.

Tabel 7: Krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2001, som ændret ved lov nr. 438 af 10. juni 2002.

Tabel 8: Aktiv socialpolitik – kontanthjælp

Tabel 9: Aktiv socialpolitik – aktivering

Tabel 10: Aktiv socialpolitik – revalidering, ledighedsydelse

Tabel 11: Aktiv socialpolitik – bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Tabel 12: Aktiv socialpolitik – finansiering

Arbejdsdirektoratet, den 25. november 2002

P.M.V.
Jesper Hartvig Pedersen

/Thomas Mølsted Jørgensen


Bilag

Sats-tabeller

Tabel 1. Dagpenge ved sygdom eller fødsel

 

Henvisning

Enhed

Sats

Højeste dagpengebeløb 1)2)

Lov § 9, stk. 2

Kr. uge

3.113

 

 

Kr. time

84,14

Ukendt arbejdstid, mand 3)

Lov § 9, stk.7

Kr. time

133,68

Ukendt arbejdstid, kvinde 3)

Lov § 9, stk. 7

Kr. time

120,72

Frivillig sikring, minimumsydelse 1)

Lov § 20, stk. 2

Kr. uge

2.075

Lønsum, forsikring, optagelse 5)

Lov § 27

Kr. årlig

5.447.750

Lønsum, forsikring, udelukkelse 5)

Lov § 27

Kr. årlig

6.724.080

Præmiesats 4)

Lov § 27

Kr. årlig

4)

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag 6)

Lov § 29

Kr. årlig

1.260

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag 6)

Lov § 29

Kr. årlig

1.946

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag 6)

Lov § 29

Kr. årlig

1.890

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag 6)

Lov § 29

Kr. årlig

2.919

Arbejdsgiverbidrag dagpenge-ATP

Lov § 30b

Kr. årlig

138

1)   Satsen anvendes fra og med mandag den 30. december 2002.

2)   Den normale overenskomstmæssige arbejdstid er 37 timer pr. uge.

3)   Jf. § 22 i bkg. nr. 442 af 23. juni 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 154 af 19. marts 2002.

4)   Meddeles af Arbejdsdirektoratet omkring årsskiftet 2002-2003.

5)   Jf. §§ 61 og 71 i bkg. nr. 442 af 23. juni 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 154 af 19. marts 2002.

6)   Satsen anvendes indtil den 1. april 2003. Satsen for perioden fra den 1. april 2003 til udgangen af marts 2004 meddeles af Arbejdsdirektoratet omkring årsskiftet 2002-2003.

 

Tabel 2. Delpension

 

Henvisning

Enhed

Sats

Delpensionens størrelse

 

 

Basisbeløb (lov § 4, stk. 1)

Lov § 4, stk. 1

Kr. årlig

132.744

 

Lønmodtager, delpension pr. times nedsættelse

Lov § 4, stk. 2

Kr. årlig

3.587,68

 

Lønmodtager, delpension, minimum 7/37

Lov § 3, stk. 1

Kr. årlig

25.116

 

Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37

Lov § 3, stk. 1

Kr. årlig

89.688

 

Selvstændige, delpension 1)

Lov § 1, stk. 5

Kr. årlig

66.372

Beregning af delpension 2 )

 

 

Selvstændige, mindste indtægt 3)

Lov § 1, stk. 5

Kr. årlig

44.248

 

Timesats ved ukendt arbejdstid, mand 4)

Lov § 3, stk. 2

Kr. time

133,68

 

Timesats ved ukendt arbejdstid, kvinde 4)

Lov § 3, stk. 2

Kr. time

120,72

 

Nedsættelse af beløb fra pensionsordning 5)

Lov § 4a, stk. 4

 

60 pct.

 

Nedsættelse af beløb fra pensionsordning 5)

Lov § 4a, stk. 5

 

45 pct.

 

Fradrag, pensionsordning, 60 år i 1999

Lov § 4a, stk. 8

Kr. årlig

33.864

 

Fradrag, pensionsordning, 60 år i 2000

Lov § 4a, stk. 8

Kr. årlig

28.220

 

Fradrag, pensionsordning, 60 år i 2001

Lov § 4a, stk. 8

Kr. årlig

22.575

 

Fradrag, pensionsordning, 60 år i 2002

Lov § 4a, stk. 8

Kr. årlig

16.931

 

Fradrag, pensionsordning, 60-61 år i 2003

Lov § 4a, stk. 4

Kr. årlig

11.288

Indbetaling til ATP

 

 

Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten 6)

Lov § 16a

Kr. time

0,71

 

Frivilligt ATP-bidrag, kommunen 6)

Lov § 16a

Kr. time

0,71

1)   Jf. § 11, stk. 2, i bkg. nr. 471 af 16. juni 1999.

2)   Mindste månedlige udbetaling af delpension er 100 kr. (lov § 4c, stk. 2).

3)   Jf. § 7, stk. 1, nr. 6, i bkg. nr. 471 af 16. juni 1999.

4)   Jf. § 2 i bkg. nr. 471 af 16. juni 1999.

5)   Reglerne om nedsættelse af delpension for pensionsopsparing mv. gælder ikke for personer, som er fyldt 60 år før den 1. juli 1999.

6)   Jf. § 5, stk. 4, og §§ 7-8 i bkg. nr. 520 af 7. juni 2001.

 

Tabel 3. Fleksydelse

 

Henvisning

Enhed

Sats

Fleksydelsen

Lov § 17, stk. 1

Kr. årlig

147.312

Fradrag i pensionsbeløb

Lov § 18, stk. 4

Kr. årlig

11.200

Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed 1)

Lov § 21

Kr. årlig

56.439

Fleksydelsesbidrag 2)

Lov § 8

Kr. kvartal

1.090

Frivilligt ATP-bidrag, modtageren 3)

Lov § 14

Kr. time

0,71

Frivilligt ATP-bidrag, Beskæftigelsesministeriet 3)

Lov § 14

Kr. time

0,71

1)   Jf. § 39, stk. 2, i bkg nr. 524 af 7. juni 2001.

2)   Jf. § 12, stk. 5, i bkg nr. 524 af 7. juni 2001.

3)   Jf. §§ 1, 3 og 4 i bkg nr. 535 af 12. juni 2001.

 

Tabel 4. Arbejdsskadesikring – ydelser, beregningsgrundlag

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

Ydelser

 

 

 

 

Lægebeh., rejseudgifter, bil, pr. km.

Lov § 22, stk. 2

Kr.én gang

1)

 

Lægebeh., timepenge

Lov § 22, stk. 2

Kr.én gang

1)

 

Lægebeh., dagpenge

Lov § 22, stk. 2

Kr. dag

1)

 

Lægebeh., overnatning, hovedstad

Lov § 22, stk. 2

Kr. dag

1)

 

Lægebeh., overnatning, øvrige land

Lov § 22, stk. 2

Kr. dag

1)

 

Lægebeh., tabt arb.fortj., time, max

Lov § 22, stk. 2

Kr.én gang

194,49

 

Brillestel, maksimum

Lov § 30, stk. 5

Kr.én gang

900,00

 

Erhvervsevnetab, 100 pct. maksimum

Lov § 32, stk. 5

Kr. årlig

293.600

 

Mén, 100 pct.

Lov § 33, stk. 3

Kr.én gang

611.500

 

Mén, 120 pct.

Lov § 33, stk. 4

Kr.én gang

733.800

 

Mén, 100 pct., skader før 1. juli 2002

Lov § 33, stk. 4

Kr.én gang

445.000

 

Mén, 120 pct., skader før 1. juli 2002

Lov § 33, stk. 4

Kr.én gang

534.000

 

Mén, tidligere lov

Lov § 71, stk. 4

Kr. årlig

44.500

 

Overgangsbeløb ved dødsfald

Lov § 35, stk. 1

Kr.én gang

115.000

 

Forsørgertab, ægtefælle, maksimum

Lov § 36, stk. 2

Kr. årlig

110.100

 

Forsørgertab, barn, maksimum 2)

Lov § 37, stk. 1

Kr. årlig

36.700

 

Forsørgertab, barn, dobbelt, maksimum 2)

Lov § 37, stk. 2

Kr. årlig

73.400

Beregningsgrundlag

 

 

 

 

Årsløn, personer udenfor erhverv

Lov § 41, stk. 1

Kr. årlig

28.000

 

Max tillæg til indk., delvis hjemmmearbejdende

Lov § 41, stk. 1

Kr. årlig

61.000

 

Kost og logi

Lov § 41, stk. 2

Kr. årlig

28.200

 

Kost

Lov § 41, stk. 2

Kr. dag

63

 

Årsløn, maksimum

Lov § 41, stk. 3

Kr. årlig

367.000

 

Årsløn, minimum, under 21 år, uddannelse

Lov § 41, stk. 4

Kr. årlig

137.000

 

Årsløn, selvstændig fisker

Lov § 41, stk. 5

Kr. årlig

137.000

 

Tillæg til løbende ydelses grundniveau

Lov § 42

 

25,4 pct.

Takster for læge- og tandlægeerklæringer

 

 

 

 

Lægeerklæring I (første) 3)

Lov § 19, stk. 3

Kr.én gang

149

 

Lægeerklæring II (afsluttende) 3)

Lov § 19, stk. 3

Kr.én gang

244

 

Supplerende erklæring til I eller II (enkelt organ) 3)

Lov § 19, stk. 3

Kr.én gang

151

 

Supplerende erklæring til II 3)

Lov § 19, stk. 3

Kr.én gang

98

 

Lægeerklæring om broktilfælde 3)

Lov § 19, stk. 3

Kr.én gang

207

 

Anmeldelse, erhvervssygdomme/arbejdsbetingede skader 3)

Lov § 19, stk. 3

Kr.én gang

163

 

Tandlægeerklæring med behandlingsforslag 4)

Lov § 19, stk. 3

Kr.én gang

286

1)   Taksten meddeles af Arbejdsskadestyrelsen ved årsskiftet.

2)   Forsørgertabserstatninger til børn nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 50 pct. af afdødes årsløn (40 pct. hvis der samtidig ydes forsørgertabserstatning til ægtefælle).

3)   Taksten gælder for perioden 1. april 2002 – 31. marts 2003

4)   Taksten gælder for perioden 1. oktober 2002 – 30. april 2003

 

Tabel 5. Arbejdsskadesikring – sagspriser

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

Sagspriser i Arbejdsskadestyrelsen

 

 

 

 

Sagspris, udtalelser uden for lov

Lov § 66, stk. 2

Kr.én gang

5.000

 

Nyanmeldt tingsskade

Lov § 53A

Kr.én gang

1.886

 

Nyanmedt ulykke og skadelig påvirkning

Lov § 53A

Kr.én gang

3.130

 

Nyanmeldt pludselig løfteskade

Lov § 53A

Kr.én gang

3.309

 

Nyanmeldt erhvervssygdom

Lov § 53A

Kr.én gang

3.678

 

Revision/genoptagelse af tingsskade

Lov § 53A

Kr.én gang

1.303

 

--- do --- af ulykke og skadelig påvirkning

Lov § 53A

Kr.én gang

1.877

 

Revision/genoptagelse af pludselig løfteskade

Lov § 53A

Kr.én gang

2.197

 

Revision/genoptagelse af erhvervssygdom

Lov § 53A

Kr.én gang

2.127

 

Sager i erhvervssygdomsudvalget, ekstra

Lov § 53A

Kr.én gang

2.167

 

Ekspeditionssager

Lov § 53A

Kr.én gang

81

 

Tabel 6. Erstatning til besættelsestidens ofre

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

Ydelser 1)

 

 

 

 

Invaliditetserstatning, maksimum

Lov § 20, stk. 2

Kr. årlig

212.856

 

Forsørgertab, ægtefælle, maksimum 2)

Lov § 22, stk. 1

Kr. årlig

133.044

 

Forsørgertab, barn, 10 pct., maksimum 2)

Lov § 22, stk. 1

Kr. årlig

26.616

 

Forsørgertab, barn, 15 pct., maksimum 2)

Lov § 22, stk. 1

Kr. årlig

39.912

 

Forsørgertab, barn, 20 pct., maksimum 2)

Lov § 22, stk. 1

Kr. årlig

53.220

Beregningsgrundlag 1)

 

 

 

 

Årsløn, maksimum

Lov § 31, stk. 2

Kr. årlig

266.070

 

Årsløn, minimum

Lov § 31, stk. 2

Kr. årlig

182.922

 

Forhøjelse af oprindelige beløb for løbende renter

 

 

3.225,87 %

Særlige ydelser

 

 

 

 

Begravelseshjælp (lov § 23)

Lov § 23

Kr. én gang

9.390

 

Hædersgave 3)

Lov § 37, stk. 3

Kr. årlig

12.000

 

Hædersgave, visse førtidspensionister 3)

Lov § 37, stk. 3

Kr. årlig

13.800

1)   Satserne gælder for perioden 1. april 2002 - 31. marts 2003.

2)   Forsørgertabserstatninger nedsættes, hvis de tilsammen vil overstige 75 pct. af afdødes årsløn.

3)   Jf. lov nr. 208 af 27. marts 2000 om forhøjelse af hædersgaver.

 

Tabel 7. Krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

Krigs-ulykkesforsikringsrente

Lov § 3

Kr. årlig

54.204

 

Tabel 8. Aktiv socialpolitik – kontanthjælp

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

Hjælp til forsørgelse

 

 

 

 

Fyldt 25 år, forsørger børn

Lov § 25, stk.1, nr. 1

Kr. mdl.

10.859

 

Fyldt 25 år, andre

Lov § 25, stk.1, nr. 2

Kr. mdl.

8.172

 

Under 25 år, udeboende

Lov § 25, stk.1, nr. 3

Kr. mdl.

5.266

 

Under 25 år, hjemmeboende

Lov § 25, stk.1, nr. 4

Kr. mdl.

2.542

 

Under 25 år, børn

Lov § 25, stk. 2

Kr. mdl.

10.859

 

Under 25 år, gravid

Lov § 25, stk. 3

Kr. mdl.

8.172

 

Under 25 år, bidragspligt, max hjælp inkl.tillæg

Lov § 25, stk. 4

Kr. mdl.

10.859

 

Tillæg, hjemmearbejdende ægtefælle

Lov § 26, stk. 3 *)

Kr. mdl.

2.542

 

Kontanthjælpsnedsættelse )

Lov § 25, stk. 5

Kr. mdl.

516

Starthjælp

 

 

Fyldt 25 år, gifte og samlevende

Lov § 25, stk. 6, nr.1 #)

Kr. mdl.

4.366

 

Fyldt 25 år, enlig

Lov § 25, stk. 6, nr.2 #)

Kr. mdl.

5.266

 

Under 25 år, udeboende

Lov § 25, stk. 6, nr.3 #)

Kr. mdl.

4.366

 

Under 25 år, hjemmeboende

Lov § 25, stk. 6, nr.4 #)

Kr. mdl.

2.170

 

Forsørgertillæg, enlige

Lov § 25, stk. 7

Kr. mdl.

1.317

 

Forsørgertillæg, gifte og samboende

Lov § 25, stk. 7

Kr. mdl.

1.092

Engangshjælp

 

 

Over 25 år, samt udeboende under 25 år

Lov § 25a, stk. 2

Kr. mdl.

4.366

 

Hjemmeboende under 25 år

Lov § 25a, stk. 3

Kr. mdl.

2.170

Hjælp til visse personergrupper

 

 

Fyldt 60 år, ikke optjent pensionsret

Lov § 27, stk. 1

Kr. mdl.

6.639

 

Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret

Lov § 27, stk. 2

Kr. mdl.

2.196

 

Ikke optjent fuld førtidspension, enlige

Lov § 27a, stk. 1

Kr. mdl.

13.503

 

Ikke optjent fuld førtidspension, andre

Lov § 27a, stk. 1

Kr. mdl.

11.477

 

Asylansøgere, forsørgelsespligt for børn 1)

Lov § 28, stk. 2

Kr. mdl.

7.901

 

Asylansøgere, andre 1)

Lov § 28, stk. 2

Kr. mdl.

5.644

 

Orlovsydelse, maksimum

 

Kr. mdl.

8.103

Fradrag ved formue og indtægt, beløb der bortses

 

 

Formue, enlige

Lov § 14, stk. 1

Kr. mdl.

10.000

 

Formue, ægtefæller

Lov § 14, stk. 1

Kr. mdl.

20.000

 

Forsørgelsesydelse, ægtefælle, forsørg. børn

Lov § 30, stk. 2

Kr. mdl.

10.859

 

Forsørgelsesydelse, ægtefælle, andre

Lov § 30, stk. 2

Kr. mdl.

8.172

 

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

Lov § 31, stk.1, 1. pkt.

Kr. time

11,87

 

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt )

Lov § 31, stk.1, 2. pkt.

Kr. time

28,90

 

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

Lov § 31, stk. 1, 4. pkt.

Kr. time

28,90

 

Arbejdsindtægt, ukendt timer, omregningssats 3)

Lov § 31, stk. 2

Kr. time

157,17

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift 4)

 

 

 

 

Ikke-forsørgere

Lov § 34, stk. 4

Kr. mdl.

2.150

 

Forsørgere med et hjemmeboende barn

Lov § 34, stk. 4

Kr. mdl.

3.100

 

Forsørgere med et udeboende barn

Lov § 34, stk. 4

Kr. mdl.

3.200

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme over 1

Lov § 34, stk. 4

Kr. mdl.

600

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover ét .

Lov § 34, stk. 4

Kr. mdl.

450

 

Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder 5)

Lov § 34, stk. 4

Kr. mdl.

13.546

 

Grænse – uafhængig af tidligere indtægt for personer på starthjælp

 

Lov § 34, stk. 4

 

Kr. mdl.

 

9.494

1)   Ydelsen kan ikke overstige den forsørgelsesydelse, som en person ville være berettiget til efter denne lov eller lov om social pension. Omfatter kun asylansøgere, der ikke får starthjælp.

2)   Jf. §§ 2 og 5 i bkg. nr. 521 af 7. juni 2001, jf. § 12, stk. 9, i lov nr. 402 af 31. maj 2000 om børnepasningsorlov, som senest ændret ved lov nr. 446 af 7. juni 2001.

3)   Jf. § 1, stk. 4, i bkg. nr. 929 af 8. december 1997, som ændret ved bkg. nr. 801 af 11. november 1998. Satsen anvendes fra mandag 6. januar 2003.

4)   Jf. § 3 i bkg. nr. 78 af 4. februar 1998, som ændret ved bkg. nr. 850 af 19. november 1999.

5)   Jf. § 7 i bkg. nr. 78 af 4. februar 1998, som ændret ved bkg. nr. 850 af 19. november 1999.

*)   Efter vedtagelse af L89 ændres stk. 3 til stk. 5.

)   Efter ikrafttrædelse af L62.

#)   Efter ikrafttrædelse af L 62 bliver stk. 6 til stk. 12.

  Efter ikrafttrædelse af L 62 bliver stk. 7 til stk. 13.

 

Tabel 9. Aktiv socialpolitik – aktivering

 

Henvisning

Enhed

Sats

Løntilskud til arbejdsgivere, jobtræning 1)

Lov § 16, stk. 2, nr. 2

Kr. time

55,77

Løn, jobtræning, off. arb.giver, maksimum 2)

Lov § 35

Kr. time

96,21

Minimumsydelse, individuel jobtræning (kont.)

Lov § 36, stk. 1

Kr. time

35,58

Minimumsydelse, individuel jobtræninger (start)

Lov § 36, stk. 1

Kr. time

27,23

Beskæftigelsestillæg, individuel jobtræning

Lov § 36, stk. 2

Kr. time

11,87

Udgiftsgodtgørelse, maksimum 1

Lov § 38, stk. 1

Kr. mdl.

1.000

Udgiftsgodtgørelse, maksimum 2

Lov § 38, stk. 2

Kr. mdl.

1.500

1)   Jf. § 36, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 291 af 25. april 2001.

2)   Jf. § 6, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 291 af 25. april 2001. Satsen reguleres pr. 1. april, 1. august og 1. oktober 2003.

 

Tabel 10. Aktiv socialpolitik – revalidering, ledighedsydelse

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

Revalideringsydelse

 

 

 

 

Fyldt 25 år

Lov § 52, stk. 1

Kr. mdl.

13.546

 

Under 25 år

Lov § 52, stk. 2

Kr. mdl.

6.773

 

Under 25 år, forsørger egne børn i hjemmet

Lov § 52, stk. 3, nr.1

Kr. mdl.

13.546

 

Under 25 år, arb.indt,. ret til højeste sygedp.

Lov § 52, stk. 3, nr.2

Kr. mdl.

13.546

 

Maksimum for hjælp i alt ved bidragspligt

Lov § 52, stk. 4

Kr. mdl.

10.859

 

Fradrag, anden arbejdsindtægt, bortses fra

Lov § 58, stk. 1, nr.2

Kr. mdl.

12.000

Ledighedsydelse

 

 

 

 

Ledighedsydelse

Lov § 74d, stk. 2

Kr. uge

2.835

 

Tabel 11. Aktiv socialpolitik – bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

 

 

Henvisning

Enhed

kr. mdl.

ATP-bidrag ved kontanthjælp, individuel jobtræning

og revalideringsydelse

 

Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn

Lov § 79, stk. 3, nr. 1

Kr. mdl.

10.859

 

Ydelsens mindstestørrelse, andre

Lov § 79, stk. 3, nr. 1

Kr. mdl.

8.172

 

Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn *)

Lov § 79, stk. 3, nr. 2

Kr. mdl.

10.343

 

Ydelsens mindstestørrelse, andre *)

Lov § 79, stk. 3, nr. 2

Kr. mdl.

7.656

 

Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag 1)

Lov § 80

Kr. mdl.

75

 

Kommunens 2/3 bidrag 1)

Lov § 80

Kr. mdl.

149

1)   Jf. kap. 1 i bkg. nr. 520 af 7. juni 2001.

*)   Efter ikrafttrædelsen af L62

 

Tabel 12. Aktiv socialpolitik – finansiering

 

Henvisning

Enhed

Sats

Rådighedsbeløb, driftsrefusion

Lov § 100, stk. 2

Kr. årlig

13.367