Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Vejledning om satser m.v. pr. 1. januar 2004 for syge- og barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, aktivering, revalidering, ledighedsydelse, aktiv beskæftigelsesindsats, arbejdsskade, besættelsestidens ofre, forsikringsrente til enker efter visse fiskere

 

Satser   på arbejdsløshedsforsikringens område, herunder arbejdsløshedsdagpenge, efterløn og aktiveringsydelse, offentliggøres på Arbejdsdirektoratets hjemmeside: www.adir.dk.

Indhold

1. Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 761 af 11. september 2002.

Tabel 1.1: Dagpenge ved sygdom eller fødsel

2. Lov om delpension

Lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 443 af 10. juni 1999, som ændret ved § 3 i lov nr. 277 af 25. april 2001.

Tabel 2.1: Delpension

3. Lov om fleksydelse

Lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 758 af 26. august 2002.

Tabel 3.1: Fleksydelse

4. Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003.

Tabel 4.1: Aktiv socialpolitik – kontanthjælp

Tabel 4.2: Aktiv socialpolitik – revalidering, ledighedsydelse

Tabel 4.3: Aktiv socialpolitik – bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Tabel 4.4: Aktiv socialpolitik – finansiering

5. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 419 af 10. juni 2003.

Tabel 5.1: Aktiv beskæftigelsesindsats

6. Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring, jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003.

Tabel 6.1: Arbejdsskadesikring – ydelser, beregningsgrundlag

Tabel 6.2: Arbejdsskadesikring – sagspriser

7. Lov om erstatning til besættelsestidens ofre

Lov om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 23. februar 1995, som ændret ved lov nr. 1018 af 4. december 1996.

Tabel 7.1: Erstatning til besættelsestidens ofre

8. Lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

Lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 12. december 1986, som ændret ved § 6 i lov nr. 196 af 29. marts 1989.

Tabel 8.1: Krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

Arbejdsdirektoratet, den 21. november 2003

P.M.V.
Jesper Hartvig Pedersen

/Thomas Mølsted Jørgensen


Bilag 1

Sats-tabeller

Tabel 1.1 Dagpenge ved sygdom eller fødsel

 

Henvisning

Enhed

Sats

Højeste dagpengebeløb 1)2)

Lov § 9, stk. 2

Kr. uge

3.203

 

 

Kr. time

86,57

Ukendt arbejdstid, mand 3)

Lov § 9, stk.7

Kr. time

139,29

Ukendt arbejdstid, kvinde 3)

Lov § 9, stk. 7

Kr. time

125,79

Frivillig sikring, minimumsydelse 1)

Lov § 20, stk. 2

Kr. uge

2.135

Lønsum, forsikring, optagelse 5)

Lov § 27

Kr. årlig

5.605.250

Lønsum, forsikring, udelukkelse 5)

Lov § 27

Kr. årlig

6.918.480

Præmiesats 4)

Lov § 27

Kr. årlig

4)

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag 6)

Lov § 29

Kr. årlig

1.239

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag 6)

Lov § 29

Kr. årlig

1.917

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag 6)

Lov § 29

Kr. årlig

1.860

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag 6)

Lov § 29

Kr. årlig

2.874

Arbejdsgiverbidrag dagpenge-ATP

Lov § 30b

Kr. årlig

138

1)   Satsen anvendes fra og med mandag, den 29. december 2003.

2)   Den normale overenskomstmæssige arbejdstid er 37 timer pr. uge.

3)   Jf. § 22 i bkg. nr. 442 af 23. juni 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 154 af 19. marts 2002.

4)   Meddeles af Arbejdsdirektoratet omkring årsskiftet 2003-2004.

5)   Jf. §§ 61 og 71 i bkg. nr. 442 af 23. juni 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 154 af 19. marts 2002.

6)   Satsen anvendes indtil den 1. april 2004. Satsen for perioden fra den 1. april 2004 til udgangen af marts 2005 meddeles af Arbejdsdirektoratet omkring årsskiftet 2003-2004.

Tabel 2.1 Delpension

 

Henvisning

Enhed

Sats

Delpensionens størrelse

 

Basisbeløb

Lov § 4, stk. 1

Kr. årlig

136.572

 

Lønmodtager, delpension pr. times nedsættelse

Lov § 4, stk. 2

Kr. årlig

3.691,14

 

Lønmodtager, delpension, minimum 7/37

Lov § 3, stk. 1

Kr. årlig

25.836

 

Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37

Lov § 3, stk. 1

Kr. årlig

92.280

 

Selvstændige, delpension 1)

Lov § 1, stk. 5

Kr. årlig

68.286

Beregning af delpension 2)

 

Selvstændige, mindste indtægt 3)

Lov § 1, stk. 5

Kr. årlig

45.524

 

Timesats ved ukendt arbejdstid, mand 4)

Lov § 3, stk. 2

Kr. time

139,29

 

Timesats ved ukendt arbejdstid, kvinde 4)

Lov § 3, stk. 2

Kr. time

125,79

 

Nedsættelse af beløb fra pensionsordning 5)

Lov § 4a, stk. 4

 

60 pct.

 

Nedsættelse af beløb fra pensionsordning 5)

Lov § 4a, stk. 7

 

45 pct.

 

Fradrag, pensionsordning, 60 år i 1999

Lov § 4a, stk. 8

Kr. årlig

34.846

 

Fradrag, pensionsordning, 60 år i 2000

Lov § 4a, stk. 8

Kr. årlig

29.038

 

Fradrag, pensionsordning, 60 år i 2001

Lov § 4a, stk. 8

Kr. årlig

23.230

 

Fradrag, pensionsordning, 60 år i 2002

Lov § 4a, stk. 8

Kr. årlig

17.422

 

Fradrag, pensionsordning, 60-61 år i 2003

Lov § 4a, stk. 4

Kr. årlig

11.615

Indbetaling til ATP

 

Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten 6)

Lov § 16a

Kr. time

0,71

 

Frivilligt ATP-bidrag, kommunen 6)

Lov § 16a

Kr. time

0,71

1)   Jf. § 11, stk. 2, i bkg. nr. 471 af 16. juni 1999.

2)   Mindste månedlige udbetaling af delpension er 100 kr. (lov § 4c, stk. 2).

3)   Jf. § 7, stk. 1, nr. 6, i bkg. nr. 471 af 16. juni 1999.

4)   Jf. § 2 i bkg. nr. 471 af 16. juni 1999.

5)   Reglerne om nedsættelse af delpension for pensionsopsparing mv. gælder ikke for personer, som er fyldt 60 år før den 1. juli 1999.

6)   Jf. § 5, stk. 3, og §§ 7-8 i bkg. nr. 525 af 18. juni 2003.

Tabel 3.1 Fleksydelse

 

Henvisning

Enhed

Sats

Fleksydelsen

Lov § 17, stk. 1

Kr. årlig

151.560

Fradrag i pensionsbeløb

Lov § 18, stk. 4

Kr. årlig

11.500

Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed 1)

Lov § 37

Kr. årlig

58.076

Fleksydelsesbidrag 2)

Lov § 8

Kr. kvartal

1.121

Frivilligt ATP-bidrag, modtageren 3)

Lov § 14

Kr. time

0,71

Frivilligt ATP-bidrag, Arbejdsdirektoratet

Lov § 14

Kr. time

0,71

1)   Jf. § 37, stk. 1, i bkg. nr. 581 af 24 juni 2003.

2)   Jf. § 7, stk. 5, i bkg. nr. 581 af 24 juni 2003.

3)   Jf. §§ 1, 3 og 4, i bkg nr. 497 af 13. juni 2003.

Tabel 4.1 Aktiv socialpolitik – kontanthjælp

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

Hjælp til forsørgelse

 

Fyldt 25 år, forsørger børn

Lov § 25, stk.1, nr. 1

Kr. mdl.

11.174

 

Fyldt 25 år, andre

Lov § 25, stk.1, nr. 2

Kr. mdl.

8.409

 

Under 25 år, udeboende

Lov § 25, stk.1, nr. 3

Kr. mdl.

5.419

 

Under 25 år, udeboende, nedsat hjælp

Lov § 25f, stk. 2, nr.1

Kr. mdl.

4.506

 

Under 25 år, hjemmeboende

Lov § 25, stk.1, nr. 4

Kr. mdl.

2.616

 

Under 25 år, hjemmeboende

Lov § 25f, stk. 2, nr. 2

Kr. mdl.

2.240

 

Under 25 år, børn

Lov § 25, stk. 2

Kr. mdl.

11.174

 

Under 25 år, gravid

Lov § 25, stk. 3

Kr. mdl.

8.409

 

Under 25 år, bidragspligt, max hjælp inkl.tillæg

Lov § 25, stk. 4

Kr. mdl.

11.174

 

Tillæg, hjemmearbejdende ægtefælle

Lov § 26, stk. 5

Kr. mdl.

2.616

 

Kontanthjælpsnedsættelse

Lov § 25, stk. 5

Kr. mdl.

531

Loft over kontanthjælpen

 

Gifte og samlevende, forsørgere

Lov § 25b, stk.1, nr. 1

Kr. mdl.

11.174

 

Gifte og samlevende, ikke forsørgere

Lov § 25b, stk. 1, nr, 2

Kr. mdl.

8.409

 

Enlige, forsørgere

Lov § 25b, stk. 1, nr. 3

Kr. mdl.

13.939

 

Enlige, ikke forsørgere

Lov § 25b, stk. 1, nr. 4

Kr. mdl.

11.174

 

Maksimal nedsættelse, gifte (til sammen)

Lov § 25c, stk. 2

Kr. mdl.

2.005

 

Maksimal nedsættelse, andre (pr. person)

Lov § 25c, stk. 2

Kr. mdl.

1.327

Starthjælp

 

Fyldt 25 år, gifte og samlevende

Lov § 25, stk. 12, nr.1

Kr. mdl.

4.493

 

Fyldt 25 år, enlig

Lov § 25, stk. 12, nr.2

Kr. mdl.

5.419

 

Under 25 år, udeboende

Lov § 25, stk. 12, nr.3

Kr. mdl.

4.493

 

Under 25 år, hjemmeboende

Lov § 25, stk. 12, nr.4

Kr. mdl.

2.233

 

Forsørgertillæg, enlige

Lov § 25, stk. 13

Kr. mdl.

1.355

 

Forsørgertillæg, gifte og samboende

Lov § 25, stk. 13

Kr. mdl.

1.124

Engangshjælp

 

Over 25 år, samt udeboende under 25 år

Lov § 25a, stk. 2

Kr. mdl.

4.493

 

Hjemmeboende under 25 år

Lov § 25a, stk. 3

Kr. mdl.

2.233

Hjælp til visse persongrupper

 

Fyldt 60 år, ikke optjent pensionsret

Lov § 27, stk. 1

Kr. mdl.

6.832

 

Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret

Lov § 27, stk. 2

Kr. mdl.

2.260

 

Orlovsydelse, maksimum

 

Kr. mdl.

8.404

Fradrag ved formue og indtægt, beløb der bortses

 

Formue, enlige

Lov § 14, stk. 1

Kr. året

10.000

 

Formue, ægtefæller

Lov § 14, stk. 1

Kr. året

20.000

 

Forsørgelsesydelse, ægtefælle, forsørg. børn

Lov § 30, stk. 2

Kr. mdl.

11.174

 

Forsørgelsesydelse, ægtefælle, andre

Lov § 30, stk. 2

Kr. mdl.

8.409

 

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

Lov § 31, stk. 1

Kr. time

12,21

 

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

Lov § 31, stk. 2

Kr. time

29,74

 

Arbejdsindtægt, ukendt timer, omregningssats 3)

Lov § 31, stk. 2

Kr. time

163,30

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift

 

Ikke-forsørgere

Lov § 34, stk. 5 4)

Kr. mdl.

2.200

 

Forsørgere med et hjemmeboende barn

Lov § 34, stk. 5 4)

Kr. mdl.

3.200

 

Forsørgere med et udeboende barn

Lov § 34, stk. 5 4)

Kr. mdl.

3.300

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme over 1

Lov § 34, stk. 5 4)

Kr. mdl.

600

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover ét .

Lov § 34, stk. 5 4)

Kr. mdl.

500

 

Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder

Lov § 34, stk. 5 4)

Kr. mdl.

13.992

 

Grænse – uafhængig af tidligere indtægt for personer på starthjælp

Lov § 34, stk. 5 4)

Kr. mdl.

9.769

1)   Ydelsen kan ikke overstige den forsørgelsesydelse, som en person ville være berettiget til efter denne lov eller lov om social pension. Omfatter kun asylansøgere, der ikke får starthjælp.

2)   Jf. §§ 2 og 5 i bkg. nr. 521 af 7. juni 2001, jf. § 12, stk. 9, i lov nr. 402 af 31. maj 2000 om børnepasningsorlov, som senest ændret ved lov nr. 446 af 7. juni 2001.

3)   Satsen anvendes fra mandag 5. januar 2004.

4)   Bkg.nr. 606 af 30. juni 2003 (Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik).

Tabel 4.2 Aktiv socialpolitik – revalidering, ledighedsydelse

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

Revalideringsydelse

 

Fyldt 25 år

Lov § 52, stk. 1

Kr. mdl.

13.992

 

Under 25 år

Lov § 52, stk. 2

Kr. mdl.

6.996

 

Under 25 år, forsørger egne børn i hjemmet

Lov § 52, stk. 3, nr.1

Kr. mdl.

13.992

 

Under 25 år, arb.indt,. ret til højeste sygedp.

Lov § 52, stk. 3, nr.2

Kr. mdl.

13.992

 

Maksimum for hjælp i alt ved bidragspligt

Lov § 52, stk. 4

Kr. mdl.

11.174

 

Fradrag, anden arbejdsindtægt, bortses fra

Lov § 58, stk. 1

Kr. året

12.000

Ledighedsydelse

 

Ledighedsydelse

Lov § 74d, stk. 2

Kr. uge

2.915

Tabel 4.3 Aktiv socialpolitik – bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

 

 

Henvisning

Enhed

kr. mdl.

ATP-bidrag ved kontanthjælp, individuel jobtræning og revalideringsydelse

 

Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn

Lov § 79, stk. 3, nr. 1

Kr. mdl.

11.174

 

Ydelsens mindstestørrelse, andre

Lov § 79, stk. 3, nr. 1

Kr. mdl.

8.409

 

Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn

Lov § 79, stk. 3, nr. 2

Kr. mdl.

10.643

 

Ydelsens mindstestørrelse, andre

Lov § 79, stk. 3, nr. 2

Kr. mdl.

7.878

 

Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag 1)

Lov § 80

Kr. mdl.

75

 

Kommunens 2/3 bidrag 1)

Lov § 80

Kr. mdl.

149

1)   Jf. kap. 1 i bkg. nr. 520 af 7. juni 2001.

Tabel 4.4 Aktiv socialpolitik – finansiering

 

Henvisning

Enhed

Sats

Rådighedsbeløb, driftsrefusion

Lov § 100, stk. 2

Kr. årlig

13.755

Tabel 5.1 Aktiv beskæftigelsesindsats

 

Henvisning

Enhed

Sats

Beskæftigelsestillæg

Lov § 45, stk. 3

Kr. time

12,21

Løntilskud

Lov § 63, stk. 2, nr. 1

Kr. time

20,58

Løntilskud

Lov § 63, stk. 2, nr. 2

Kr. time

36,02

Løntilskud

Lov § 63, stk. 2, nr. 3

Kr. time

57,39

Løntilskud

Lov § 63, stk. 2, nr. 4

Kr. time

83,35

Løntilskud

Lov § 63, stk. 2, nr. 5

Kr. time

102,90

Rådighedsbeløb

Lov § 118, stk. 1

Kr. årlig

13.755

Befordringsgodtgørelse

Lov § 82, stk. 2

Kr. km

0,89 1)

Befordringsgodtgørelse

Lov § 82, stk. 3

Kr. km

1,61 1)

Udgiftsgodtgørelse, maksimum

Lov § 83, stk. 1

Kr. mdl.

1.000

Maksimal timeløn

Lov § 55, stk. 2

Kr. time

98,35 2)

1)   Gælder indtil første mandag i juli 2004. jf. kap.13 i bkg. nr. 577 af 19. juni 2003.

2)   Gældende fra 1. oktober 2003. Den maksimale timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer, jf. kap. 11 i bkg. nr. 577 af 19. juni 2003.

Tabel 6.1 Arbejdsskadesikring – ydelser, beregningsgrundlag

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

Ydelser

 

Lægebeh., rejseudgifter, bil, pr. km.

Lov § 38, stk. 2

Kr. én gang

1)

 

Lægebeh., timepenge

Lov § 38, stk. 2

Kr. én gang

1)

 

Lægebeh., dagpenge

Lov § 38, stk. 2

Kr. dag

1)

 

Lægebeh., overnatning, hovedstad

Lov § 38, stk. 2

Kr. dag

1)

 

Lægebeh., overnatning, øvrige land

Lov § 38, stk. 2

Kr. dag

1)

 

Lægebeh., tabt arb.fortj., time, max

Lov § 38, stk. 2

Kr. én gang

200,85

 

Lægebeh., tabt arb.fortj., time, frivilligt sikrede

Lov § 38, stk. 2

Kr. én gang

143,08

 

Brillestel, maksimum

Lov § 15, stk. 5

Kr. én gang

918,00

 

Erhvervsevnetab, 100 pct. maksimum

Lov § 17, stk. 6

Kr. årlig

303.200

 

Mén, 100 pct.

Lov § 18, stk. 3

Kr. én gang

631.000

 

Mén, 120 pct.

Lov § 18, stk. 4

Kr. én gang

757.200

 

Mén, tidligere lov, 100 pct., skader før 1. juli 2002

Lov § 33, stk. 4

Kr. én gang

459.000

 

Mén, tidligere lov, 120 pct., skader før 1. juli 2002

Lov § 33, stk. 4

Kr. én gang

550.800

 

Mén, tidligere lov

Lov § 71, stk. 4

Kr. årlig

46.000

 

Overgangsbeløb ved dødsfald

Lov § 19, stk. 1

Kr. én gang

119.000

 

Forsørgertab, ægtefælle, maksimum

Lov § 20, stk. 2

Kr. årlig

113.700

 

Forsørgertab, barn, maksimum 2)

Lov § 21, stk. 1

Kr. årlig

37.900

 

Forsørgertab, barn, dobbelt, maksimum 2)

Lov § 21, stk. 2

Kr. årlig

75.800

Beregningsgrundlag

 

Årsløn, personer udenfor erhverv

Lov § 24, stk. 1

Kr. årlig

29.000

 

Max tillæg til indtægt, delvis hjemmmearbejdende

Lov § 24, stk. 1

Kr. årlig

63.000

 

Fri kost og logi

Lov § 24, stk. 2

Kr. årlig

29.100

 

Fri kost

Lov § 24, stk. 2

Kr. dag

65

 

Årsløn, maksimum

Lov § 24, stk. 3

Kr. årlig

379.000

 

Årsløn, normal

Lov § 24, stk. 1

Kr. årlig

270.000

 

Årsløn, minimum, under 18 år, uddannelse

Lov § 24, stk. 4

Kr. årlig

141.000

 

Tillæg til løbende ydelses grundniveau

Lov § 25

 

3,2 pct.

Takster for læge- og tandlægeerklæringer

 

Lægeerklæring I (første) 3)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

151

 

Lægeerklæring II (afsluttende) 3)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

248

 

Supplerende erklæring til I eller II (enkelt organ) 3)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

153

 

Supplerende erklæring til II 3)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

100

 

Lægeerklæring om broktilfælde 3)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

210

 

Anmeldelse, erhvervssygdomme/arbejdsbetingede skader 3)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

166

 

Tandlægeerklæring med behandlingsforslag 4)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

293

1)   Taksten meddeles af Arbejdsskadestyrelsen ved årsskiftet.

2)   Forsørgertabserstatninger til børn nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 50 pct. af afdødes årsløn (40 pct. hvis der samtidig ydes forsørgertabserstatning til ægtefælle).

3)   Taksten gælder for perioden 1. april 2003 - 31. marts 2004.

4)   Taksten gælder for perioden 1. oktober 2003 - 31. marts 2004.

Tabel 6.2 Arbejdsskadesikring – sagspriser

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

Sagspriser i Arbejdsskadestyrelsen

 

Sagspris, udtalelser uden for lov

Lov § 81, stk. 2

Kr. én gang

5.000

 

Nyanmeldt tingsskade

Lov § 59

Kr. én gang

1.887

 

Nyanmeldt ulykke og skadelig påvirkning

Lov § 59

Kr. én gang

3.498

 

Nyanmeldt pludselig løfteskade

Lov § 59

Kr. én gang

3.311

 

Nyanmeldt erhvervssygdom

Lov § 59

Kr. én gang

4.110

 

Revision/genoptagelse af tingsskade

Lov § 59

Kr. én gang

1.304

 

--- do --- af ulykke og skadelig påvirkning

Lov § 59

Kr. én gang

2.097

 

Revision/genoptagelse af pludselig løfteskade

Lov § 59

Kr. én gang

2.198

 

Revision/genoptagelse af erhvervssygdom

Lov § 59

Kr. én gang

2.377

 

Sager i erhvervssygdomsudvalget, ekstra

Lov § 59

Kr. én gang

2.168

 

Ekspeditionssager

Lov § 59

Kr. én gang

81

Sagspris i Den Sociale Ankestyrelse

 

Oprettet sag

Lov § 59

Kr. én gang

6.766

Tabel 7.1 Erstatning til besættelsestidens ofre

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

Ydelser 1)

 

Invaliditetserstatning, maksimum

Lov § 20, stk. 2

Kr. årlig

216.096

 

Forsørgertab, ægtefælle, maksimum 2)

Lov § 22, stk. 1

Kr. årlig

135.060

 

Forsørgertab, barn, 10 pct., maksimum 2)

Lov § 22, stk. 1

Kr. årlig

27.012

 

Forsørgertab, barn, 15 pct., maksimum 2)

Lov § 22, stk. 1

Kr. årlig

40.524

 

Forsørgertab, barn, 20 pct., maksimum 2)

Lov § 22, stk. 1

Kr. årlig

54.024

Beregningsgrundlag 1)

 

Årsløn, maksimum

Lov § 31, stk. 2

Kr. årlig

270.111

 

Årsløn, minimum

Lov § 31, stk. 2

Kr. årlig

185.703

 

Forhøjelse af oprindelige beløb for løbende renter

 

 

3.276,40 %

Særlige ydelser

 

Begravelseshjælp (lov § 23)

Lov § 23

Kr. én gang

9.660

 

Hædersgave 3)

Lov § 37, stk. 3

Kr. årlig

12.000

 

Hædersgave, visse førtidspensionister 3)

Lov § 37, stk. 3

Kr. årlig

13.800

1)   Satserne gælder for perioden 1. april 2003 - 31. marts 2004.

2)   Forsørgertabserstatninger nedsættes, hvis de tilsammen vil overstige 75 pct. af afdødes årsløn.

3)   Jf. lov nr. 208 af 27. marts 2000 om forhøjelse af hædersgaver.

Tabel 8.1 Krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

Krigs-ulykkesforsikringsrente 1)

Lov § 3

Kr. årlig

54.204

1)   Satsen gælder for perioden 1. april 2003 - 31. marts 2004.