Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Vejledning om ændring af
vejledning om satser m.v. pr. 1. januar 2005

 

I vejledning nr. 102 af 16. november 2004 om satser m.v. pr. 1. januar 2005 foretages følgende ændring:

1. Bilag 1, tabel 4.1 Aktiv socialpolitik - kontanthjælp , affattes som bilag 1 til denne vejledning. 1)

Arbejdsdirektoratet, den 25. januar 2005

P.M.V.
Jesper Hartvig Pedersen

/Thomas Mølsted JørgensenBilag 1

»Tabel 4.1 Aktiv socialpolitik – kontanthjælp

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

Hjælp til forsørgelse

 

 

 

 

Fyldt 25 år, forsørger børn 1)

Lov § 25, stk.1, nr. 1

Kr. mdl.

11.397

 

Fyldt 25 år, andre 2)

Lov § 25, stk.1, nr. 2

Kr. mdl.

8.577

 

Under 25 år, udeboende

Lov § 25, stk.1, nr. 3

Kr. mdl.

5.527

 

Under 25 år, udeboende, nedsat hjælp

Lov § 25f, stk. 2, nr.1

Kr. mdl.

4.618

 

Under 25 år, hjemmeboende

Lov § 25, stk.1, nr. 4

Kr. mdl.

2.668

 

Under 25 år, hjemmeboende, nedsat hjælp

Lov § 25f, stk. 2, nr. 2

Kr. mdl.

2.296

 

Under 25 år, børn

Lov § 25, stk. 2

Kr. mdl.

11.397

 

Under 25 år, gravid

Lov § 25, stk. 3

Kr. mdl.

8.577

 

Under 25 år, bidragspligt, max hjælp inkl.tillæg

Lov § 25, stk. 4

Kr. mdl.

11.397

 

Tillæg, hjemmearbejdende ægtefælle

Lov § 26, stk. 5

Kr. mdl.

2.668

 

Kontanthjælpsnedsættelse

Lov § 25, stk. 5

Kr. mdl.

542

Loft over kontanthjælpen

 

 

Gifte og samlevende, forsørgere

Lov § 25b, stk.1, nr. 1

Kr. mdl.

11.397

 

Gifte og samlevende, ikke forsørgere

Lov § 25b, stk. 1, nr, 2

Kr. mdl.

8.577

 

Enlige, forsørgere

Lov § 25b, stk. 1, nr. 3

Kr. mdl.

14.218

 

Enlige, ikke forsørgere

Lov § 25b, stk. 1, nr. 4

Kr. mdl.

11.397

 

Maksimal nedsættelse, gifte (til sammen)

Lov § 25c, stk. 2

Kr. mdl.

2.045

 

Maksimal nedsættelse, andre (pr. person)

Lov § 25c, stk. 2

Kr. mdl.

1.354

Starthjælp

 

 

Fyldt 25 år, gifte og samlevende

Lov § 25, stk. 12, nr.1

Kr. mdl.

4.583

 

Fyldt 25 år, enlig

Lov § 25, stk. 12, nr.2

Kr. mdl.

5.527

 

Under 25 år, udeboende

Lov § 25, stk. 12, nr.3

Kr. mdl.

4.583

 

Under 25 år, hjemmeboende

Lov § 25, stk. 12, nr.4

Kr. mdl.

2.278

 

Forsørgertillæg, enlige

Lov § 25, stk. 13

Kr. mdl.

1.382

 

Forsørgertillæg, gifte og samboende

Lov § 25, stk. 13

Kr. mdl.

1.146

Engangshjælp

 

 

 

 

Over 25 år, samt udeboende under 25 år

Lov § 25a, stk. 2

Kr. mdl.

4.583

 

Hjemmeboende under 25 år

Lov § 25a, stk. 3

Kr. mdl.

2.278

Hjælp til visse persongrupper

 

 

 

 

Fyldt 60 år, ikke optjent pensionsret

Lov § 27, stk. 1

Kr. mdl.

6.969

 

Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret

Lov § 27, stk. 2

Kr. mdl.

2.305

 

Orlovsydelse, maksimum 1)

 

Kr. mdl.

8.493

Fradrag ved formue og indtægt, beløb der bortses

 

 

 

 

Formue, enlige

Lov § 14, stk. 1

Kr. året

10.000

 

Formue, ægtefæller

Lov § 14, stk. 1

Kr. året

20.000

 

Forsørgelsesydelse, ægtefælle, forsørg. børn

Lov § 30, stk. 2

Kr. mdl.

11.397

 

Forsørgelsesydelse, ægtefælle, andre

Lov § 30, stk. 2

Kr. mdl.

8.577

 

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

Lov § 31, stk. 1

Kr. time

12,45

 

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

Lov § 31, stk. 1

Kr. time

30,33

 

Arbejdsindtægt, ukendt timer, omregningssats 2)

Lov § 31, stk. 2

Kr. time

168,85

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift

 

 

 

 

Ikke-forsørgere

Lov § 34, stk. 5 3)

Kr. mdl.

2.250

 

Forsørgere med et hjemmeboende barn

Lov § 34, stk. 53)

Kr. mdl.

3.250

 

Forsørgere med et udeboende barn

Lov § 34, stk. 53)

Kr. mdl.

3.350

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme over 1

Lov § 34, stk. 53)

Kr. mdl.

600

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover ét .

Lov § 34, stk. 53)

Kr. mdl.

500

 

Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder

Lov § 34, stk. 53)

Kr. mdl.

14.170

 

Grænse – uafhængig af tidligere indtægt for personer på starthjælp

Lov § 34, stk. 53)

Kr. mdl.

9.964

 


1) Jf. §§ 2 og 5 i bkg. nr. 521 af 7. juni 2001, jf. § 12, stk. 9, i lov nr. 402 af 31. maj 2000 om børnepasningsorlov, som senest ændret ved lov nr. 446 af 7. juni 2001.

2) Satsen anvendes fra mandag3. januar 2005.

3) Bkg.nr. 606 af 30. juni 2003 (Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik).«

Officielle noter

1) Der er ændret 2 beløb vedrørende § 25f, stk. 2, nr. 1 og 2, hvor 4.596 og 2.285 er ændret til 4.618 og 2.296. Årsagen til ændringerne er en ændret fortolkning af reguleringsbestemmelsen for de nævnte beløb.