Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Bladet havde i en leder citeret en udtalelse fra klageren, bragt i bladet dagen før. Herudover havde bladet bragt en kommentar til sagen. Der var ikke tale om oplysninger af en sådan faktisk karakter, at klageren var berettiget til et genmæle.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 38/1999

 

Easy Line A/S og firmaets direktør har ved advokat Steen Klein klaget til Pressenævnet over, at Lolland-Falsters Folketidende har afvist at bringe et genmæle fra dem i anledning af en lederartikel bragt i bladet den 24. marts 1999.

Lederartiklen havde overskriften "Lummer færge-moral" og bl.a. følgende indhold:

"B.B. Frem og tilbage mellem Gedser og Rostock sejler en færge med navnet "Gitte 3" opkaldt efter en af vore mest populære håndboldspillere. Færgen er den ene af to på den rute, som besejles af det norskkontrollerede rederi Easy Line A/S.

I går kom det frem, blandt andet i Folketidende, at "Gitte 3" ejes af katastrofe-rederen Henrik Johansen. En person, som har over 150 menneskers liv på sin samvittighed, fordi han ville spare penge og derfor satte sikkerheden over styr på "Scandinavian Star". Det kostede Henrik Johansen frakendelse af retten til at drive rederivirksomhed på ubestemt tid. Lad os håbe, det er for evigt.

Alligevel ejer hr. Johansen fortsat en række skibe. Han har måttet tage dem tilbage fra Difko, som drev Storebælt, og som vi skrev i Folketidende i går, giver dommen Henrik Johansen et vist frirum til at afhænde sine skibe. Om det, at han i stedet har valgt at leje ud til Easy Line, er en overtrædelse af dommens rammer, skal nu vurderes af kloge juridiske hjerner, men uanset juraen, stinker det, vi her er vidner til, langt væk, og hele affæren kan ikke undgå at stille Gedser-ruten i et dårligt lys.

Easy Lines direktør [navn] ser intet galt i sit rederis fremgangsmåde. For mig er det uinteressant, hvem der er den egentlige ejer af vores nyeste færge. Jeg har underskrevet en lejekontrakt med kommanditselskabets advokat, og den giver mig det fulde juridiske og økonomiske og dermed også det moralske ansvar for "Gitte 3", sagde [navn] således i går til Folketidende. I øvrigt på det samme dag, som der var kritik af sikkerheden på hans anden færge "Anja 11".

[Navn] finder altså ikke, at der er noget moralsk forkert i, at den lokale færgerute handler med Henrik Johansen, og siger lige ud, at han er helt ligeglad med, hvem Easy Line handler med og derigennem tilfører profit."

Klagerne har anmodet bladet om at bringe følgende genmæle:

"I Lolland-Falsters Folketidendes udgave den 24. marts 1999 bragte avisen en leder under overskriften: "Lummer færge-moral", i hvilken leder Easy Line A/S' direktør [navn] er citeret for følgende udtalelse: "For mig er det uinteressant, hvem der er den egentlige ejer af vores nyeste færge". Endvidere er anført: " at han er helt ligeglad med hvem Easy Line handler med og derigennem tilfører profit." Easy Line A/S skal på den baggrund oplyse, at de anførte citater er ukorrekte, og at direktør [navn] tværtimod har givet udtryk for, at Easy Line A/S havde tillagt en afklaring af færgens ejerforhold afgørende betydning for herved at tilsikre, at rederiet fik det fulde sikkerhedsmæssige juridiske og økonomiske ansvar for "Gitte 3"."

Bladet har afvist at bringe det ønskede genmæle.

Klagerne har til støtte for kravet om genmæle anført, at citaterne er ukorrekte og krænkende for klagernes forretningsmæssige og personlige omdømme.

Klagerne har i den forbindelse anført, at det, der er anført i lederartiklen, fremtræder som direkte citater. Der er imidlertid tale om udtalelser, som direktør [navn] ikke har udtalt og heller ikke har givet belæg for med sine udtalelser i øvrigt.

Klagerne har nærmere anført, at [navn] tidligt på morgenen den 23. marts blev ringet op af bladets journalist, som spurgte, om klageren var klar over, hvem der var den egentlige ejer af "Gitte 3". Han svarede bekræftende på dette, men gjorde det klart, at ansvaret for færgen lå hos ham, og at det var uinteressant i forhold til ansvarsforholdet, hvem der var den egentlige ejer, idet det totale ansvar lå hos Easy Line og ham selv som administrerende direktør. Han har således ikke udtalt sig sådan, som han er citeret.

Bladet har i en udtalelse om sagen anført, at citatet i lederartiklen den 24. marts er hentet fra en forsideartikel i bladet den 23. marts.

I det følgende afsnit, hvori det hedder: "[navn] finder altså ikke, at der er noget moralsk forkert i, at den lokale færgerute handler med Henrik Johansen, og siger lige ud, at han er helt ligeglad med, hvem Easy Line handler med og derigennem tilfører profit", siger formuleringen tydeligt, at der er tale om bladets ræsonnement og konkluderende bemærkninger. Der er således i dette afsnit ikke tale om et citat.

Bladet har videre anført, at kommentarerne falder helt inden for de rammer, der normalt er omkring lederartikler.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Bo Maltesen, Tage Clausen og Ole Askvig.

Pressenævnet udtaler:

Lederartikler vil efter sagens natur ofte bestå af mere vurderende, kommenterende og subjektive betragtninger end almindelige artikler.

Pressenævnet finder, at klageren ikke er citeret forkert i det egentlige citat i lederartiklen. For så vidt angår den efterfølgende sætning, finder nævnet, at det fremgår af sammenhængen, at det er bladets kommentarer, der bringes. Der er således ikke tale om oplysninger af en sådan forkert faktisk karakter, at klageren er berettiget til et genmæle.

Afsagt den 26. maj 1999.