Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om dyrlæger

 

I medfør af § 40, stk. 1, i lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger og med henvisning til § 2, stk. 6, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 855 af 12. august 2004 om ændringer i ministeriernes forretningsområder, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1530 af 20. december 2004, bestemmes, at lovens §§ 28 og 29 træder i kraft den 1. maj 2005.

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, den 28. februar 2005

Lars Barfoed

/Birgitte Thiesen