Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af cirkulære om opløsning af ægteskab

 

Cirkulære nr. 107 af 24. oktober 2002 om opløsning af ægteskab ophæves den 17. maj 2005.

Familiestyrelsen, den 4. maj 2005

Dorrit Sylvest Nielsen

/Lars Thøgersen