Redaktionel note
Teksten kunne ikke vises.
Redaktionel note
  • Ifølge rettelseslisten til Lovtidende A 2005: I lovens journalnummer rettes "Familiestyrelsen, j.nr. 04-300-00004" til "Familiestyrelsen, j.nr. 04-300-00003".